Cime 3 kvartal 2024

Přístav Pardubice je podle stejnojmenné firmy lepší umístit na levý břeh Labe

Pardubice (ČTK) - Ředitelství vodních cest (ŘVC) navrhlo v plánu splavnění Labe do Pardubic mimo jiné vybudování veřejného přístavu ve městě. V levobřežní variantě by mohl být umístěn na západním okraji Pardubic mezi obcí Srnojedy a městskou částí Svítkov, v pravobřežní ve slepém rameni řeky blíže Srnojed u areálu chemičky Synthesia, která tam vlastní pozemky. Dosavadní plány počítaly s přístavem na levém břehu, společnost Přístav Pardubice, která vznikla v roce 1994, už potřebné území vykoupila, řekl ČTK předseda dozorčí rady firmy Miloslav Černý.

"Firma i samotní akcionáři scelili celkově kolem 30 hektarů pozemků. Do území se už dala spousta peněz, bylo tam vyprojektováno silniční a železniční napojení, stálo to několik milionů korun," uvedl Černý, který je i majitelem společnost České přístavy. Vznik pravobřežní varianty spojuje s obdobím, kdy byli ve vládě zástupci hnutí ANO, Synthesie byla donedávna součástí svěřenských fondů bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO).

Podle Černého se přístav už od roku 1934 připravuje na levém břehu, což je z hlediska plavby lepší, a dal by se lépe napojit na silniční a železniční síť. Je také zanesen v územním plánu na rozdíl od pravobřežního umístění u Synthesie.

Černý připouští, že by se na pravý břeh daly případně umístit sklady a železniční překladiště. Samotný přístav by ale raději viděl na levém břehu. Jeho výstavbu a splavnění Labe do Pardubic by preferoval bez ohledu na to, že velkou část roku nelze kvůli nízkému stavu vody plout do Německa, neboť na Labi chybí jez u Děčína. Podle něj by to prospělo vnitrostátní plavbě.

Společnost Přístav Pardubice založilo v roce 1994 několik subjektů včetně průmyslových firem a měst, později přistoupil i Pardubický kraj. Největším akcionářem jsou České přístavy. Před lety byla činnost firmy utlumena, protože příprava vodní cesty se vlekla.

Podmínkou vybudování přístavu ve městě je splavnění Labe z Přelouče do Pardubic, vodní cesta nyní končí ve Chvaleticích. ŘVC se záměr snaží prosadit již mnoho let, jeho návrhy však narážely na připomínky ekologických organizací. V minulosti prosazované řešení počítalo s kanálem o délce téměř 3,2 kilometru a náklady více než tři miliardy korun. Nedávno státní podnik předložil nový komplexní projekt, který musí podstoupit strategické posouzení vlivů na životní prostředí (SEA). Výsledkem by měl být transparentní výběr a stabilizace konkrétní varianty splavnění, která bude následně procesem EIA podrobně zhodnocena z hlediska všech vlivů na životní prostředí. Smysluplnost a hospodárnost plavebního stupně Přelouč zpochybnil už v roce 2009 Nejvyšší kontrolní úřad.

Podle vedoucího odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu Martina Vlasáka úřad podklady předloží k připomínkám dalším institucím a nechá si zpracovat odborný posudek. Na základě toho udělí záměru kladné stanovisko nebo jej vrátí k přepracování. Vlastní výběr variant, pokud nejsou v rozporu s hodnocením dopadů na životní prostředí, záleží na investorovi,