Komatsu potřebuju Bagr

Přípravy na webkonferenci Provoz vodovodů a kanalizací jsou v plném proudu

Již zanedlouho nás čeká historicky první webkonference Provoz vodovodů a kanalizací konaná online, kterou pořádá SOVAK ČR. Připomínáme možnost přihlašování se na webkonferenci do 22. 10. 2020. Využijte příležitosti vyslechnout si vodohospodářská témata prezentovaná renomovanými odborníky z institucí i zkušenosti expertů z provozů i vedení vodárenských společností.

První vysílací den 3. 11. 2020 se webkonference bude věnovat zkušenostem z doby koronavirové a smart meteringu. Následovat budou vysílání 5. 11. 2020 k problematice odpadní vody a 10. 11. 2020 pitné vody. Přednášejí se obšírněji zaměří kromě výše zmíněných hlavních okruhů i na legislativu – novou směrnici pro pitnou vodu, normu ČSN 73 6005, Ústavní zákon o vodách, či pracovní právo. V centru zájmu prezentujících budou i další zajímavá aktuální témata – zpoplatnění vypouštění odpadních vod, finanční prostředky na obnovu dle metodiky Ministerstva zemědělství, recyklace odpadních vod, monitoring koronaviru v odpadních vodách, provoz vodárenského systému bez použití hygienického zabezpečení chlorem, oblast zabezpečení a ochrana akumulací pitné vody, či bezpečnost vodárenských objektů. S pozvánkou včetně podrobného programu se můžete seznámit zde.

Poplatek za přístup je stanoven za přihlášení na všechny tři termíny webkonference. Cena poplatku za přístup se odvíjí od množství zakoupených přístupů. Organizační pokyny jsou k dispozici zde. Závaznou přihlášku naleznete v on-line verzi na adrese nebo ve formátu interaktivního PDF ke stažení.

Těšíme se s Vámi na online viděnou!