husqvarna

Příprava stavby 350 družstevních bytů v Brně na Kamenném vrchu pokračuje

Brno 29. července (ČTK) - Příprava stavby 350 družstevních bytů na Kamenném vrchu v Brně pokračuje. Začátek stavby se posunul na příští rok, bylo nutné doplnit dokumentaci pro posudek vlivu stavby na životní prostředí EIA. Dokumentace už je hotová, vyplývá z dokumentu zveřejněného v Informačním systému EIA.

Na základě zjišťovacího řízení z roku 2019 muselo město doplnit do dokumentace například novou hlukovou studii, inženýrsko-geologické, hydrogeologické a stabilní posouzení, posouzení řešení odvádění odpadních vod či aktualizovat dopravní model.

Výstavba první etapy na Kamenném vrchu měla začít už letos, nová dokumentace ale počítá se začátkem v roce 2023.

Město Brno plánuje na území v Novém Lískovci v sousedství sídliště Kamenný vrch postavit ve dvou etapách přes 350 bytů. Všechny budou umístěny v různě vysokých bytových domech, jeden z domů město po dohodě přenechá k využití městské části. Ta bytový dům využije jako bydlení pro seniory, chce do něj umístit také lékařské ordinace a obchody.

První etapa, která by měla začít v příštím roce a skončit v roce 2025, zahrnuje vybudování devíti bytových domů se 60 byty. Součástí první etapy má být také založení zelených ploch mezi domy a vybudování parku a takzvaného refugia pro živočichy nazvaného Roklinka. Vzniknout by měla i mateřská škola pro 75 dětí.

Druhá etapa předpokládá začátek výstavby v roce 2030 a konec v roce 2034. Její součástí má být 15 bytových domů s 354 byty. Původně měla tato etapa zahrnovat postavení i 24 rodinných domů, s nimiž počítá i dokumentace. Město ale již dříve informovalo, že namísto rodinných domů postaví další malé bytové domy se dvěma podlažími. ČTK tento záměr dnes potvrdil náměstek primátorky Jiří Oliva (ČSSD).

Původní odhad nákladů byl 1,75 miliardy korun, jde ale o předběžný odhad z roku 2020.

Družstevním bydlením chce Brno řešit vysoké ceny bytů v kombinaci s vysokými úrokovými sazbami a nedostatek bytů městských. Byty postaví město jako investor, jejich konečná cena by tak měla být nižší než v případě developerů, kteří z nich mají zisk. Lidé pak jako členové družstva budou platit nájem tak dlouho, až splatí městu celou cenu bytu, který pak přejde do jejich vlastnictví. Na takovéto bydlení by měli dosáhnout i ti, kteří si komerční byty nemohou dovolit. První tři družstva, včetně toho pro byty na Kamenném vrchu, chce město založit už letos.