husqvarna

Příběh pražského metra

Tunelové stavby v České republice, již dlouhá léta provází tunelová technika Liebherr. Když se ohlédneme do minulosti realizovaných staveb jako je například tunelový komplex Blanka, Pisárecký tunel, tunely Dobrovského, tunel Mrázovka a nespočet dalších tunelových staveb doma i v zahraničí, na každé z nich jste mohli narazit na techniku Liebherr. Pražské metro z tohoto nevyjímaje. Ať se jednalo o ražbu tras nebo stanic, tunelová technika Liebherr byla vždy v první linii.

Pomyslný výtah strojům zajišťuje věžový jeřáb Liebherr 500 HC 40.

Pražské metro se neustále rozrůstá, a proto v průběhu roku 2019 byla zahájena stavba vertikálních, přístupových šachet s následným zahájením geologického průzkumu na nové trase metra D v úseku nových stanic Pankrác – Olbrachtova – směr nádraží Krč. A právě mezi stanici Olbrachtova a Pankrác, se začal odehrávat příběh novodobých dějin pražského metra, značky Liebherr a zhotovitele této části úseku společností HOCHTIEF CZ a.s. Ta je od roku 1999 součástí nadnárodního koncernu HOCHTIEF a působí ve všech segmentech stavebního trhu. V minulosti se mimo jiné podílela na výstavbě prodloužení trasy metra A v úseku Dejvická – Nemocnice Motol. V době již covidní pracovaly na ražbě bezbariérového přístupu do stanice metra Karlovo náměstí či rekonstrukci stanice Anděl.

Stavební práce na vertikální přístupové šachtě o průměru 21 m a hloubce 38 m, byly zahájeny v červnu 2019. Celá stavba byla odstartována pracemi speciálního založení převrtávané pilotové stěny, která se skládá ze 74 ks betonových pilot průměru 1200 mm, vyvrtaný velkoprofilovou vrtnou soupravou. Piloty jsou jedna vedle druhé seskupeny do kruhu, díky čemuž vznikla velice pevná stěna budoucí šachty. Následně nastoupila rypadla, která postupně odtěžovala materiál uvnitř kruhové šachty až do hloubky 38 m, kde bylo vytvořeno zpevněné dno, jakožto startovací plocha pro zahájení geologického průzkumu ve směru stanice Pankrác.

V prosinci 2019 byla zahájena spolupráce společnosti HOCHTIEF CZ a. s. a společností Liebherr-Stavební stroje CZ s.r.o. pronájmem a následnou stavbou věžového jeřábu Liebherr 500HC 40, což je v současné době nejsilnější věžový jeřáb Liebherr nasazený na území ČR. Jeřáb je usazen na základové kotvy s výškou háku 26 m a délkou vyložení 38,8 m. Nosnost jeřábu při maximálním vyložení je 15,2 tuny, jeho maximální nosnost je 40 tun.

Druhým dodaným strojem bylo tunelové rypadlo Liebherr R 924 compact Tunel. Toto rypadlo je speciálně vyvinuto na ražbu tunelů. Nejzajímavější vlastnost tohoto tunelového rypadla je možnost přetočit výložník vpravo a vlevo o 45°, což umožňuje kopat celý profil tunelu o průměru do 8 metrů. Váha stroje se pohybuje kolem 34 tun.

Spoštění kolového nakladače L 550 XPower Tunel do vertikální šachty.

Toto spojení rypadla a věžového jeřábu není náhoda. Jelikož jediný přístup do podzemí je právě prostřednictvím vertikální šachty, byl věžový jeřáb dimenzován na hmotnost potřebného vybavení, které je nutno spustit dolů a opět vytáhnout na povrch včetně potřebného materiálu a vytěžené „rubaniny“.

K těmto dvěma strojům v březnu 2020 ještě přibyl kolový nakladač Liebherr L 550 XPower Tunel – je to první stroj Liebherr generace XPower v tunelovém provedení, který byl do ČR dodán. Je speciálně navržen pro podzemní práce se zaměřením na maximální ochranu strojníka. Ta je zabezpečena speciální kabinou včetně skel se zvýšenou odolností, jejich tloušťka činí 40 mm. Ochrana stroje je zajištěna masivními kryty podvozku, robustním ochranným rámem v zadní části, ochranným krytem vyklápěcího válce lopaty a v neposlední řadě samozhášecím zařízením s hasivem CO2, které je povinností u všech strojů pracujících v podzemí. Celý stroj je osazen přídavným LED osvětlením pro maximální viditelnost a zvýšenou bezpečnost při práci v podzemí. Samozřejmostí je i předčistič vzduchu Top-Air. Koncept XPower je i ekonomicky výhodný, protože má prodloužené servisní intervaly na 1000 motohodin.

Geologický průzkum na budoucí trase D pokračoval i na dalších staveništích a proto celému projektu nového metra držíme palce aneb jak říkají havíři „ Zdař Bůh“.

Slaňování pásového rypadla R 924 Compact Tunel.
Kolový nakladač L 550 XPower při nasazení.