Komatsu potřebu bagr

Při rekonstrukci tvrze v Hluku objevili archeologové i střepy pravěkých nádob

Hluk (Uherskohradišťsko) (ČTK) - Při loni zahájené rekonstrukci středověké tvrze v Hluku na Uherskohradišťsku objevili archeologové Slováckého muzea řadu cenných nálezů. Jsou mezi nimi střepy pravěkých a středověkých keramických nádob, zvířecí kosti nebo železné předměty včetně sekyry. Odkryli také klenbu raně novověké kanalizace a část původního vodního příkopu. V tiskové zprávě to dnes ČTK sdělila mluvčí muzea Petra Bubeníková.

Stáří tvrze v centru města přesahuje 700 let. Archeologický výzkum pod vedením týmu Slováckého muzea v Uherském Hradišti na ní v rámci oprav za desítky milionů korun pokračuje druhý měsíc. "V první fázi se při výkopech na nádvoří podařilo odkrýt cihlovou klenbu raně novověké kanalizace pod renesančním křídlem objektu," uvedl archeolog muzea Zdeněk Kuchař.

Archeologové podle něj odhalili souvrství středověkých, raně novověkých a soudobých navážek a vyrovnávek. Obsahovaly střepy keramických nádob, zvířecí kosti a kovové výrobky. "Pod těmito vrstvami se nacházelo další starší souvrství představující splachy, které sporadicky obsahovaly střepy pravěkých keramických nádob a pravěkou štípanou industrii," uvedl Kuchař. Štípaná industrie je označení pro kamenné nástroje i jejich polotovary vyrobené odštěpováním jednotlivých kusů z vhodné horniny.

Nyní pokračuje výzkum zvenčí na jižní straně tvrze, kde odborníci obnažili a zdokumentovali úsek původního vodního příkopu. Sloužil jako obranný prvek tvrze v období vrcholného středověku. "Ve výkopu se podařilo zachytit dvě linie otesaných dřevěných kůlů, které můžeme spojovat se snahou o zpevnění břehu koryta tohoto příkopu. Celkově výzkum vydal 12 dřevěných kůlů, které se podařilo vyzvednout, následně byly pečlivě zabaleny a neprodleně transportovány na konzervační oddělení Slováckého muzea, kde byly zahájeny kroky k jejich zakonzervování. Ze všech kůlů budou odebrány rovněž vzorky pro datační analýzu za pomoci dendrochronologie," uvedla Bubeníková.

Poté, co přestal vodní příkop v raném novověku splňovat účel obranného prvku, byl postupně zasypáván. "O tom svědčí zásypové vrstvy obsahující archeologický materiál, který je možné datovat do období vrcholného středověku a raného novověku. Vrstvy odkryté v zasypaném příkopu obsahovaly velké množství střepů keramických nádob, zvířecích kostí a drobných železných předmětů, mezi kterými dominují železné hřeby. Dále se podařilo z příkopu vyzvednout například železnou sekeru a odlomenou rukojeť tesáku," uvedla mluvčí.

Zajímavý stavební prvek odkrytý v prostoru zasypaného vodního příkopu představuje podle Kuchaře poměrně masivní zeď vystavěná z pískovcových bloků, skládaných na maltu a místy proložená cihlami. "Její interpretace je zatím otázkou, ale lze uvažovat o možnosti, že mohla představovat součást dnes již zaniklé novověké mostní konstrukce," uvedl archeolog. Závěry výzkumu, na kterých archeologové pracují, podle nich doplní povědomí o doposud známé stavební historii tvrze, ale také o každodenním životě jejích obyvatel.