Mercedes

Přestavba křižovatky ve Zlíně si vyžádá i přeložku trolejového vedení

Zlín (ČTK) - Zahájená přestavba frekventované křižovatky Březnické a Mostní ulice ve Zlíně si vyžádá i přeložku trolejového vedení. Dopravní společnost Zlín-Otrokovice (DSZO) vedení demontuje a postaví novou trolejovou trať. Provoz městské hromadné dopravy (DPH) však práce nenaruší, místem budou projíždět trolejbusy poháněné bateriemi nebo dieselagregátem, sdělil dnes ČTK mluvčí dopravce Vojtěch Cekota.

Přestavba trolejového vedení v úseku dlouhém asi 350 metrů za 8,5 milionu korun tvoří jednu ze subdodávek přestavby křižovatky. Zakázku získala DSZO. "Jsme pro to vybaveni zkušenostmi, technicky i personálně. Máme jistotu, že odvedené dílo, jehož projekt zpracovala Projekční kancelář PRIS Brno, bude plně odpovídat potřebám našeho provozu," uvedl vedoucí úseku údržby trolejového vedení a měníren DSZO René Jurča.

Na linkách 4 a 5, které přes stavbu procházejí, dopravce standardně nasazuje bateriové trolejbusy, které tento nezávislý pohon potřebují rovněž v části trati bez trolejového vedení do Kostelce a Štípy. Pomocí baterií nebo dieselagregátů projedou stavbou také spoje zajíždějící na obratiště Sportovní hala, zejména linky 1 a 12. "Úsekem s demontovaným trolejovým vedením projede za pracovní den přibližně 120 trolejbusů," uvedl Cekota.

Trolejové vedení v místě stavby je již několik dnů bez proudu. "Pracovníci úseku údržby trolejového vedení budou postupně rozebírat 310 metrů původního dvoustopého trolejového vedení, demontovat výhybky a vytahovat z terénu 20 původních nosných sloupů. V dalších etapách stavby začne výstavba zcela nového dvoustopého trolejového vedení o délce 345 metrů. Do práce zde bude zapojeno 12 pracovníků DSZO a předpokládá se, že zde odpracují asi 1800 hodin," doplnil Cekota.

Trolejbusy jezdily po Mostní ulici již od počátků trolejbusové dopravy ve Zlíně ve 40. letech minulého století. Původně šlo o linku označenou písmenem C. Obratiště pod Sportovní halou ale vzniklo mnohem později, je v provozu od roku 1985. "Tehdy vzniklo křížení trolejí na křižovatce Mostní – U Zimního stadionu, před dnešní Univerzitou Tomáše Bati. Šlo ještě o podvěšené křížení od švýcarského firmy Kummler a Matter. Jeho poslední generálka proběhla v roce 2009 výměnou za nový typ tahového křížení od firmy Elektroline," uvedl Jurča.

Přestavba křižovatky nedaleko centra Zlína začala 1. března. Součástí prací je i oprava části Březnické ulice, která je jednou z hlavních výpadovek z města směrem na Uherské Hradiště. Práce si vyžádají omezení dopravy, které potrvá minimálně po celou letošní stavební sezonu. Kvůli stavbě je uzavřené parkoviště mezi obratištěm trolejbusů a Mostní ulici. Od dubna bude Březnická ulice průjezdná pouze směrem z města. V opačném směru budou muset motoristé využívat objízdnou trasu.