Komatsu potřebu bagr

Přestavba Domova MATYÁŠ v Nejdku

Karlovarské zastoupení společnosti Metrostav DIZ zhotovilo v období od října 2022 do prosince 2023 rekonstrukci Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku. Hlavní cíl projektu představovalo výrazné zlepšení bezpečnosti a podmínek pro klienty domova.  „Smyslem a cílem první etapy rekonstrukce bylo provést stavební úpravy pobytového zařízení sociální služby tak, aby došlo ke zvýšení bezpečnosti a technické účinnosti technického provozu celého areálu,“ uvedl Ing. Pavel Löbel, vedoucí projektu.

Projekt zahrnoval výstavbu občanské vybavenosti s obestavěným prostorem 11 063 m³, zastavěnou plochou 1 187 m² a užitnou plochou 2 356 m². Přestavba vícelůžkových pokojů na jednolůžkové s vlastními sociálními zařízeními zvýšila technickou účinnost zařízení. V rámci projektu byly provedeny i terénní úpravy a oplocení. Bylo rozšířeno jedno křídlo budovy, zavedeny nové stavební a izolační materiály a kompletně přepracovány vnitřní instalace. Modernizace zahrnovala i bezpečnostní zařízení a elektronickou komunikaci v budově.