Komatsu potřebu bagr

PREFA BRNO a.s. disponuje moderními výrobními areály v čele s Hodonínem a Strážnicí

„Jsme tam, kde vy stavíte,“ zní ústřední motto předního českého výrobce vysoce kvalitních betonových dílců a železobetonových prefabrikátů, který zároveň poskytuje individuální řešení pro výstavbu stavebních konstrukcí a objektů. Vedení společnosti s mimořádně širokým záběrem v oblasti stavebnictví umožnilo naší redakci nahlédnout za pomyslnou oponu výrobních procesů, tedy tam, kde vzniká celá řada unikátních výrobků.

Dozvěděli jsme se, že součástí zázemí inovativní firmy s dlouholetou tradicí, čítající dnes 406 zaměstnanců, jsou kromě výrobních areálů Hodonín a Strážnice ještě další tři výrobní areály. V Kuřimi se zaměřují čistě na pozemní stavitelství. Jako jedni z mála výrobců zde mají linku na předpjaté stropní panely SPIROLL. V Oslavanech zase probíhá drobná výroba, tj. prakticky veškerý vybrolisovaný sortiment (dlažby, obrubníky, zahradní mobiliář, městský mobiliář, rozličné dekorativní betonové prvky ad.). Strojní závod ve Veselí pak vyrábí zejména kompletní formovací techniku a funguje jako skvělý technický support pro ostatní čtyři závody včetně řešení odstávek. Ve zkratce můžeme říct, že ve Veselí probíhá veškerá strojařina a práce se železem.

Vedení společnosti očekává letos obrat ve výši 1,2 – 1,3 miliardy korun. „Za sebe si troufnu říct, že Prefa Brno je jedničkou na českém trhu v oblasti kanalizací i prostorové prefabrikace,“ shrnul téma výrobních areálů Ing. Jiří Stix z pozice obchodního ředitele. Předtím nám však ještě prozradil množství zajímavých detailů.

Hodonín

Do modernizace výrobního závodu v Hodoníně, zahrnující mimo jiné zbudování nové haly, investovala brněnská firma jen během uplynulých dvou let okolo 180 milionů korun. Hodonínský areál je primárně zaměřen na prostorovou prefabrikaci s orientací na vodní stavitelství od nádrží přes vodojemy až po čistírny odpadních vod. Prefa Brno je stálým dodavatelem například pro pražské nebo plzeňské vodárny, přičemž dokáže dlouhodobě vycházet vstříc standardům, které mají ve větších městech nastaveny a v rámci kterých je Prefa Brno těmito klienty schválena i co se týče retenčních nádrží či rozličných atypických šachet. Mnoho produktů vznikajících v hodonínském výrobním areálu je v neposlední řadě využíváno při výstavbě dálnic. V Hodoníně je část aktivit zaměřena i na oblast pozemního stavitelství, přičemž tyto výrobky (například prefabrikovaná schodišťová ramena) jsou určeny především pro slovenský trh.

“Závod Hodonín nedodává jenom do celé České republiky a na Slovensko, jak by se mohlo zdát, ale máme za sebou i zahraniční realizace. Z poslední doby je to například trojice zakázek ve Švédsku a nejdále jsme dodávali do Japonska, kde to bylo hodně o přidané hodnotě, neboť šlo o velice specifický prefabrikát z těžkého betonu, kde jsme jako kamenivo využili magnetit, přičemž jsme potřebovali dosáhnout úplně jiných vlastností než kdykoliv předtím. Máme rádi výzvy,“ uvedl obchodní ředitel Ing. Stix, který při prohlídce areálu poukázal také na nově pořízenou formu, kterou nyní hodonínský závod disponuje jako jediný v republice, přičemž do nových forem investoval celkem 35 milionů korun. „S touto formou jsme schopni dělat největší jednolitou nádrž s vnitřní šířkou 2,8 m, výškou 3 m a maximální délkou 8,1 m. Taková nádrž váží 34,5 t. Vyrábí se dnem vzhůru a dodatečně se musí otočit do montážní polohy. Proto jsme pořídili také zbrusu nový, robustní překlápěč,“ řekl Ing. Stix a za naši redakci musíme vyzdvihnout zážitek z otáčení více než třicetitunové nádrže v praxi.

Zaujalo nás, že v Hodoníně lijí do betonu čistě dešťovou vodu a že pomocí efektivních výrobních postupů včetně vhodně zvolených chemikálií, rozličných urychlovačů či různého nadstandardního vybavení je beton z hlediska manipulační pevnosti dostatečně tuhý a připravený na vytažení z forem, zavěšení na jeřáb a další zpracování již po pouhých 12 hodinách! Díky tomu není třeba čekat klasických 28 dní, než beton dozraje. Manipulační pevnost dosažená během 12 hodin je navíc podpořena vyšší třídou betonu C40/50. Tento beton se používá v případě veškerých prvků, které v Hodoníně pod značkou Prefa Brno vznikají.

Výše zmíněný jeřáb, určený k manipulaci s prostorovými prvky, má podobu pojízdné trojnožky. Váží přibližně 40 tun a umožňuje zdvih do výšky 8 metrů, takže není problém umístit rovnou dva prostorové prvky na sebe. Takový jeřáb bychom našli pouze na třech místech v republice a právě hodonínský závod je jedním z nich.

Strážnice

Ve Strážnici probíhá výroba veškerých kanalizačních prvků. A že jich není málo. Prefa Brno je dodavatelem kompletního sortimentu veškerých betonových trub, šachetních dílců nebo například skružoviny s různě silnými stěnami. Mezi stálé zákazníky opět patří pražské či brněnské vodárny. Pokud jde o vejčité trouby, kterým jsme v tomto čísle věnovali samostatný článek, vysvětlil nám Ing. Stix další zajímavost: „Pražská podoba trouby je jiná než ta brněnská. Brno má schválený tzv. brněnský standard, Praha zase tzv. pražský standard. Každé město má jiné požadavky na tvar toho vejce. Proto disponujeme formovací technikou pro obě města,“ vysvětlil a zdůraznil také výhody kompletního obkladu těchto vejčitých trub čedičem, jenž výrazně zvyšuje jejich odolnost a celkovou životnost (až 100 let). Ve Strážnici se dále vyrábí například zápachové uzávěry, dešťové vpusti, zkrátka vše, co souvisí s odpadní vodou. Ostatně, jak jsme se mohli sami přesvědčit, výrobní možnosti a kapacity nejen ve Strážnici umožňují výrobu „na míru“, jejíž možnosti jsou opravdu rozmanité.