Komatsu potřebu bagr

Pražský okruh má mít přes 80 kilometrů, v provozu je polovina

Praha 30. července (ČTK) - Výběr hlavních informací o Pražském okruhu (Ředitelství silnic a dálnic má nepravomocné územní rozhodnutí ke stavbě úseku 511 na jihovýchodě metropole mezi D1 a D11):

- První zmínky o silničním obchvatu kolem Prahy (SOKP) jsou již z 30. let minulého století. Pevné obrysy ale trasa začala nabírat až koncem 70. let. První sedmikilometrová část mezi Slivencem a Třebonicemi na jihozápadě Prahy byla otevřena v září 1983, poté ještě přibyl krátký úsek na východě a pak nastala desetiletá pauza. Výraznější pokrok a otevírání dalších úseků přišly až na přelomu tisíciletí.

- Silniční okruh kolem Prahy (SOKP) je součástí tuzemské sítě dálnic a silnic. Tato skutečnost vychází z Návrhu rozvoje dopravních sítí v ČR do roku 2010, schváleného usnesením vlády v roce 1999. Okruh patří mezi nejvýznamnější dopravní stavby Prahy a Středočeského kraje a po dokončení se stane jednou z nejzatíženějších komunikací v ČR. V budoucnu má odvést z hlavního města tranzitní dopravu.

- Vnější Pražský okruh by měl po dokončení měřit podle dosavadních plánů asi 83 kilometrů, v provozu je zhruba polovina. Celkem by měl mít 11 úseků, zatím poslední část byla uvedena do provozu v roce 2011. Výstavba v minulých letech narážela například na odpor obyvatel či radnic na severu města (proti trasování stavby padlo i několik žalob), komplikoval ji i spory s majitelem čerpací stanice u napojení okruhu na dálnici, objevily se také výhrady ke kvalitě stavby.

- V současnosti na Pražském okruhu chybí úsek od brněnské dálnice D1 do Běchovic a také celá severní část z Ruzyně přes Suchdol, Březiněves až k Černému Mostu. Dokončeny nejsou ani radiály, což jsou silnice, které jej mají propojit s vnitřním městským okruhem, který buduje Praha. Na Pražském okruhu by měly vzniknout i dva tunely, konkrétně Dubeč s 275 metry a Na Vysoké (téměř 400 metrů).

- Jednou z významných dopravních staveb dokončených po roce 1989 je jihozápadní část pražského okruhu R1. Stavba, která propojila dálnici D1 směřující na Brno a Ostravu s D5, která vede do Německa, byla otevřena v září 2010. Na okruhu o délce 23 kilometrů je 40 mostů a dva dvoutubusové tunely - Komořanský a Lochkovský. Stavba vyšla zhruba na 18 miliard korun bez DPH. Jihozápadní část okruhu je první českou dálnicí s takzvaným liniovým řízením dopravy.

- Investorem Pražského okruhu je Ředitelství silnic a dálnic. Nový dvanáctikilometrový úsek 511 zahrnuje čtyři mimoúrovňové křižovatky a dva tunely. Město také ve spolupráci se státem vykupuje pozemky pro tzv. zelené pásy kolem okruhu, které by měly pohlcovat hluk a zplodiny.