Cime 2 kvartál 2024

Praha souhlasí se severozápadní části Pražského okruhu, doporučila úpravy

Praha (ČTK) - Vedení Prahy souhlasí se záměrem stavby severozápadní části Pražského okruhu mezi Ruzyní a Březiněvsí, doporučuje však některé úpravy projektu. Vyplývá to z vyjádření města pro hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (EIA), které ve středu na mimořádném jednání schválili radní. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) by podle vedení metropole mělo zvážit prodloužení tunelů, výsadbu izolační zeleně či omezení vlivu výstavby u Drahaňské rokle. Dvě části okruhu s číselným označením 518 a 519 mají v budoucnu propojit dálnice D7 a D8.

Celkové řešení stavby podle dokumentu i přes některá doplnění ze strany ŘSD "nevytváří dostatečný předpoklad lepšího a komplexního začlenění stavby do krajiny". Vedení města doporučuje zapracovat do záměru výsledky studie, kterou si ŘSD nechalo vypracovat a která navrhla například zřízení lesoparku mezi dálnicí a zástavbou v Suchdole, prodloužení několika tunelů či lepší začlenění mimoúrovňové křižovatky v Březiněvsi do krajiny.

Nad rámec studie magistrát doporučil například v maximální míře zakrýt zbývající otevřené části mimoúrovňové křižovatky Rybářka u Vltavy a prověřit vedení přivaděče do stejnojmenného tunelu tak, aby byl co nejdále od obytné zástavby. Město požaduje také uspořádání architektonické soutěže na přilehlý most přes řeku. "Tato soutěž, popřípadě zapojení vybraného týmu, musí být rozšířeno i na rozsáhlou estakádu, respektive Drahaňský most, který bude mít rovněž významný prostorový dopad na krajinu," stojí v dokumentu. ŘSD již v červnu oznámilo, že soutěž na most vypíše do konce roku.

Dále by ŘSD mělo podle magistrátu v době stavby minimalizovat dopady stavby a plánované hromadění vytěžené zeminy u přírodně cenné Drahaňské rokle, zásadní je i omezení hluku v oblasti přírodního parku Draháň – Troja. "Další projekční přípravné práce musí kromě jiného předejít vzniku hlukového zatížení dané rekreačně silně využívané lokality a minimalizovat pohledové a fyzické bariéry," stojí v dokumentu.

Podle magistrátu je také důležité ve spolupráci s městem a Středočeským krajem paralelně s přípravou okruhu pracovat i na navazujících stavbách, jako je přeložka silnice II/240, která má propojit dálnice D7 a D8, železnice na letiště, zklidnění Kamýcké ulice nebo obchvaty Dolních Chaber a Březiněvsi. Magistrát také požaduje, aby stát při přípravě projektu řešil i cyklodopravu.

ŘSD podalo žádost o posouzení vlivu dvou částí Pražského okruhu s číselným označením 518 a 519 letos v srpnu. Oba úseky mají měřit dohromady asi 15,1 kilometru, podle nynějších odhadů by měly vyjít celkem na zhruba 26 miliard korun. Podle podkladových materiálů ke stavebním projektům chce ŘSD uvést oba úseky do provozu v roce 2030.

Vnější okruh kolem Prahy má po dokončení měřit asi 83 kilometrů, v současnosti je v provozu zhruba polovina. ŘSD příští rok plánuje zahájení stavby úseku mezi Běchovicemi a D1 označovaného jako úsek 511, který bude měřit 12,6 kilometru. Územní rozhodnutí k němu vydal v polovině roku 2020 stavební úřad Prahy 22 a loni v červnu ho pravomocně potvrdil jihočeský krajský úřad, který ho řešil po podání námitek, podle kterých byl pražský magistrát při rozhodování podjatý. Do konce letošního roku chce ŘSD získat stavební povolení.