Cime 2 kvartál 2024

PRAHA SCHVÁLILA ZAHÁJENÍ INVESTIČNÍ PŘÍPRAVY DVOU PROJEKTŮ:

ZÁKLADNÍ ŠKOLY A OBČANSKÉ VYBAVENOSTI V DOLNÍCH POČERNICÍCH (V PRAZE 14)

A MĚSTSKÉHO BYTOVÉHO DOMU V JINONICÍCH (V PRAZE 5)

Rada hl. m. Prahy schválila zahájení investiční přípravy dvou projektů Pražské developerské společnosti (PDS). Jde o:

  • tzv. Projekt 4 Dolní Počernice – základní školu a související občanskou vybavenost v rámci rozvojového území Dolní Počernice, kde PDS chystá výstavbu cca 800 městských nájemních bytů.
  • Projekt městského nájemního bydlení s cca 60 – 80 jednotkami v lokalitě U Tyršovy školy v Praze 5 Jinonicích.

V případě projektu v Dolních Počernicích PDS na základě zpracovaného tzv. masterplanu (celkové urbanistické pojetí) území o rozloze 22.250 m2 a následně pro něj podle schváleného Manuálu pro zadávání veřejných budov – základních škol nechá zpracovat projekt základní školy a související vybavenosti. Pro bytový projekt U Tyršovy školy v Praze 5 PDS vybere v roce 2023 dodavatele architektonických a projektových prací.  

Posouváme další dva projekty, které pomohou řešit nedostupnost bydlení a doplní městský bytový fond. V Dolních Počernicích se chystá nová čtvrť v podobě zahradního města, která bude šetrná
k budoucím i stávajícím obyvatelům a k životnímu prostředí. Skrze Pražskou developerskou společnost, kterou jsme v minulém období zakládali, se nám daří držet se teze, že město staví město. Děkuji všem za spolupráci a těším se na další projekty, které budou následovat.“
říká Petr Hlaváček, první náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj.

Městské nájemní bydlení v Dolních Počernicích

Pozemky v Dolních Počernicích o celkové rozloze 18,5 ha jsou jedním z největších rozvojových území hl. m. Prahy, které je možné využít pro rezidenční výstavbu. Celé svěřené území PDS rozdělila na následující projektové části:  

  • Projekt 1 zahrnuje výstavbu cca 250 bytů a další postup byl schválen v roce 2021,
  • Projekt 2 zahrnuje cca 550 bytů a další postup byl schválen v roce 2022,   
  • Projekt 3 – infrastruktura (veškeré sítě, kanalizace, odpad, dopravní napojení apod.) postup byl schválen v roce 2022,
  • Projekt 4 – škola, jejíž příprava je nutná pro realizaci druhé etapy bytové výstavby a pro kterou byl další postup schválen nyní.

V horizontu 10 až 12 let zde vznikne cca 800 bytových jednotek v rodinných, řadových a nízkopodlažních bytových domech se společnými zahradami a vnitrobloky, které citlivě naváží na okolní rezidenční zástavbu. Součástí projektu budou i menší komerční prostory pro maloobchodní prodejny, provozovny drobných služeb či lékařské ordinace, malé náměstí s okrasnou zelení a sportoviště pro děti i dospělé.  V rámci řešeného území se počítá také se základní školou. V rámci projektové části Infrastruktura bude komplexně řešena dopravní situace a napojení na MHD a PID. Celý projekt by měl být realizován postupně v letech 2025 až 2034.

„Plníme sliby a zvyšujeme dostupné bydlení po celé Praze. Projekt bytového domu v Jinonicích a stovky plánovaných bytů včetně odpovídající občanské vybavenosti v nové čtvrti v Dolní Počernicích jasně dokazují, že plán udržitelné bytové politiky je na dobré cestě. Věřím, že se nám podaří rychle získat stavební povolení, aby mohla výstavba 800 potřebných nájemních bytů začít co nejdříve," říká Alexandra Udženija, náměstkyně primátora pro oblast sociálních věcí, bydlení a zdravotnictví.

„Dolní Počernice patří spolu s Palmovkou a Novými Dvory k největším územím, které zpracováváme. Ve všech těchto případech připravujeme plnohodnotné městské čtvrti. Jsem rád, že jejich součástí jsou také vzdělávací zařízení pro děti, pro jejichž jednotnou a kvalitní výstavbu jsme spolu s ČVUT zpracovali Manuál pro zadávání veřejných budov – základních škol,“ dodává Petr Urbánek, ředitel PDS.  

Bytový projekt U Tyršovy školy, Praha 5

Na městském pozemku o rozloze 2.815 m2, který se nachází v širším centru Prahy, se počítá s výstavbou bytového domu s cca 60 – 80 nájemními jednotkami. Po zpracování zadání i ve spolupráci s městskou částí Praha 5 v letošním roce PDS vyhlásí zadávací řízení na dodavatele architektonických a projektových prací.