husqvarna

Praha připraví vyjádření k dokumentaci EIA k další části vnějšího okruhu

Praha (ČTK) - Pražský magistrát připraví vyjádření k dokumentaci pro hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA) plánovaného úseku vnějšího okruhu mezi Březiněvsí a Satalicemi, kterou tento týden zveřejnilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). ČTK to řekl náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti). Předložená dokumentace navrhuje dvě varianty stavby, a to zahloubenou pod úroveň povrchu a tunelovou. Termín pro zaslání vyjádření je středa 20. prosince.

Hřib uvedl, že magistrát bude postupovat obdobně, jako letos v případě severozápadní části Pražského okruhu mezi Ruzyní a Březiněvsí. U té město ve vyjádření k dokumentaci EIA uvedlo, že se stavbou souhlasí, ale doporučilo řadu úprav projekt, například prodloužení tunelů, výsadbu izolační zeleně či omezení vlivu výstavby v okolí přírodně cenných lokalit.

Úsek na severovýchodním okraji Prahy mezi Březiněvsí a Satalicemi označovaný číslem 520 bude měřit asi 13,6 kilometru a propojí plánovaný úsek mezi Suchdolem a Březiněvsí s již existující částí okruhu mezi Satalicemi a Běchovicemi. Na trase má být pět mimoúrovňových křižovatek.

Dokumentaci pro EIA vypracovala pro ŘSD projekční firma Satra, podle které jsou vlivy na životní prostředí přijatelné v obou navrhnovaných variantách. Jako základní variantu předkládá dokument zahloubení komunikace do terénu, kterou vyhodnotil jako "bez významných negativních vlivů". Projektanti však z důvodu snížení vlivů na ovzduší i v této variantě navrhli doplnit tunel či alespoň zakrytí silnice v oblasti Vinoře. To by však přineslo i negativa, zejména v době stavby.

Druhá varianta počítá s vybudováním tří tunelových staveb - tunelu Třeboradice, tunelu Veleň a tunelu Vinoř. Vychází podle dokumentu z dlouhodobého hlediska z pohledu životního prostředí příznivěji, stavba tunelů by však zase přinesla větší zátěž v době výstavby, která by předpokládala dodržení ady opatření týkajících se například vytěžené zeminy. Ke snížení negativních vlivů dokument navrhnul optimalizaci tunelů z hlediska délky a dalších parametrů.

Vnější okruh kolem Prahy má po dokončení měřit asi 83 kilometrů, v současnosti je v provozu zhruba polovina. Na severu metropole chybí kromě úseku mezi Březiněvsí a Satalicemi ještě část mezi Ruzyní a Březiněvsí rozdělená do dvou úseků s číselným označením 518 a 519. Na jihu pak zbývá dokončit úsek mezi Běchovicemi a D1 označovaný číslem 511, jehož stavbu plánuje ŘSD zahájit příští rok.