Komatsu potřebu bagr

Praha – Lipence vyhlásila soutěž na podobu nového pavilonu základní školy

Praha 5. listopadu (ČTK) - Městská část Praha – Lipence vyhlásila soutěž na návrh podoby nového pavilonu tamní základní školy. Účastníci architektonické soutěže by měli navrhnout přístavbu, v níž budou nová školní kuchyně s jídelnou a kmenové učebny pro žáky. Předpokládané náklady na stavbu pavilonu ZŠ jsou 75 milionů korun bez DPH. Vyplývá to z dokumentů k soutěži.

Architekti by měli navrhnout podobu nového školního objektu, který nahradí pavilon z roku 2000. Ten je podle starostky městské části Praha - Lipence Lenky Kadlecové (Sdružení pro Lipence) nevyhovující, protože má mimo jiné špatné prostorové dispozice a zatéká do něj. V nové stavbě by mělo být proti stávajícímu pavilonu více učeben pro žáky, větší šatny a sborovna pro pedagogy s kancelářemi pro vedení školy. Zvýšit by se měla rovněž kapacita školní kuchyně a jídelny, kde by mělo být možné uvařit až 600 jídel denně.

Žádost o účast v architektonické soutěži je třeba podat do konce listopadu. Porota vybere maximálně pět účastníků, kteří budou vyzváni k podání soutěžního návrhu. Soutěžní návrhy bude porota, v níž zasednou mimo jiné architekti Tomáš Císař, Pavla Feistnerová a Jitka Hofmeisterová a starostka Lipenců Kadlecová, hodnotit na jaře roku 2022. Výsledky by měly být podle předpokládaného harmonogramu známé v dubnu.

Základní školu v Lipencích nyní tvoří budova z roku 1868 a k ní tři přistavěné pavilony. Původně byla škola postavená jako malotřídka se dvěma učebnami a dvěma byty pro učitele. Postupnými přístavbami a nástavbami se z ní stala škola s devíti ročníky. Naposledy byl přistaven v roce 2019 čtyřpodlažní pavilon, v němž vzniklo mimo jiné šest učeben pro zhruba 140 žáků, kabinety se sborovnou, šatny, sociální zařízení a prostor po technické vybavení. Přístavbou se zvýšil počet žáků zhruba na 400, předtím byla kapacita školy 220 žáků.

Lipence jsou katastrální území na jihu Prahy a městská čtvrť, v níž žije asi 3500 obyvatel.