Praha investuje v roce 2021 do vodovodní sítě 2,94 miliardy Kč

Praha 12. října (ČTK) - Pražský magistrát plánuje v příštím roce prostřednictvím své firmy Pražská vodohospodářská společnost (PVS) investice do vodovodní sítě zhruba 2,94 miliardy korun. To je o zhruba 100 milionů korun meziročně víc. Peníze půjdou nejen na nové opravy kanalizace a vodovodních řadů, ale rovněž na ty již zahájené. Vyplývá to z dokumentu, který dnes schválili pražští radní. PVS je vlastněná městem a má na starosti vodovodní síť, kterou pronajímá firmě Pražská vodohospodářská společnost (PVK). Většinovým vlastníkem PVK je Veolia, menšinovým Praha.

Peníze na opravy vezme PVS z nájemného od PVK. To dosáhne více než 2,55 miliardy korun. Návrh oprav pro příští rok je tak navržen s deficitem. V případě, že PVS peníze nad rámec nájemného nesežene, nebudou podle dokumentu některé opravy zahájeny, případně bude jejich začátek přesunut rok 2022. Součástí plánu je rezerva 100 milionů korun na neplánované nezbytné opravy.

Mezi vodárenskými stavbami, které již započaly, je v plánu například pokračování oprav vodárny v Podolí nebo rekonstrukce svodného řadu vodárny v Káraném. V plánu je také řada oprav vodovodních řadů ve městě. Opravy kanalizace budou pokračovat mimo jiné v ulici Vosmíkových a vybudování protipovodňových opatření na stokové síti v oblasti Karlína v Praze 8.

V příštím roce má být zahájena oprava objektů a prostorů vodárny v Korunní ulici, kde začne vznikat kulturně-vzdělávací centrum o výrobě a distribuci pitné vody. Obnova vodovodních řadů začne mimo jiné na Senovážném náměstí, kde budou vyměněny trubky z let 1884 a 1883, vodovodního řadu na Dlabačově či Pohořelci nebo v Ovenecké ulici v Praze 7.

PVS bude investovat peníze také do projektů spadajících do kategorie tzv. nehmotných investic. Mezi nimi je například plán odvodnění jihozápadní části Prahy, plán zásobování vodou západní části města nebo zabezpečení vodohospodářských objektů.

Vodovodní síť v Praze měří zhruba 3500 kilometrů. Distribuci vody zajišťují na základě smlouvy o pronájmu PVK. Praha loni od francouzské společnosti Veolia koupila 49 procent akcií PVK za 1,75 miliardy korun. Součástí dohody byla opce na odkup zbylých 51 procent akcií v roce 2028, kdy firmě skončí smlouva s PVS na pronájem vodovodní infrastruktury.