Cime 3 kvartal 2024

Práce v Hranicích budou probíhat za snížené hladiny v nadjezí

Práce na jezu i protipovodňových opatřeních Hranic pokračují dle harmonogramu. Od prvního července dojde k úplnému snížení hladiny v nadjezí (k tzv. srážce), což umožní práce na založení protipovodňových zdí a dokončení hlavních stavebních prací na jezu. Stavební práce na dvou rozsáhlých stavbách se podařilo načasovat tak, aby proběhly současně během jedné srážky.

Minulý rok v březnu zahájilo Povodí Moravy, s. p. rozsáhlou rekonstrukci jezu v Hranicích, která spočívá v rozšíření jezu o jedno jezové pole a výstavbě rybochodu. Letos v dubnu vodohospodáři v Hranicích zahájili výstavbu protipovodňových opatření nad silničním mostem. Obě stavby povedou ke zvýšení ochrany obyvatel Hranic před povodněmi. „V rámci rekonstrukce jezu již máme dokončené jezové těleso, zdi v nadjezí i podjezí, dokončili jsme také betonáž rybího přechodu. V případě protipovodňových opatření nad silničním mostem probíhá demolice staré protipovodňové zdi na ulici Kropáčova. Abychom na obou stavbách mohli pokračovat, musí dojít ke snížení hladiny v nadjezí,“ popisuje generální ředitel povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Prvního července bude zahájena tzv. srážka, kdy dojde k  vyhrazení jezu a úplnému vypuštění jezové zdrže. Samotná srážka byla projednána s uživateli vody a povolena orgány ochrany přírody. „Srážku využijeme pro provedení prací, které by při vyšší hladině nemohly proběhnout. Na pravém břehu podél ulice Kropáčova začneme provádět mikropiloty a připravovat betonování základů budoucí protipovodňové zdi. Na jezu proběhne demontáž starých a montáž nových technologií, výstavba strojovny a vývaru. Nízkou hladinu využijeme i k dokončení přírodě blízkých prvků na rybím přechodu,“ vyjmenovává Gargulák. Srážka bude probíhat za přítomnosti biologického dozoru.

Na provedení prací bude mít Povodí Moravy, s. p. jen několik měsíců. Od konce listopadu totiž dojde k opětovnému zahrazení jezu a jeho napuštění. V té době budou již hlavní stavební práce na jezu a rybím přechodu dokončené. Práce na protipovodňových opatřeních nad silničním mostem budou probíhat do listopadu 2022.

Samotné snížení jezové zdrže představuje administrativně velmi složitou záležitost. „Jsem rád, že se nám podařilo načasovat práce na dvou rozsáhlých stavbách tak, aby mohly probíhat pouze během jediné srážky. Podobné záležitosti se musí plánovat totiž v dostatečném předstihu a jejich koordinace je velmi náročná. Správným načasováním postupu prací provedeme nutné stavební úkony a současně se zachováme hospodárně ve vztahu k vodním zdrojům,“ doplňuje Gargulák.