Komatsu potřebu bagr

Práce na hrázi VD Letovice probíhají plynule dle harmonogramu

Loni v srpnu zahájilo Povodí Moravy, s. p. rozsáhlou rekonstrukci hráze vodní nádrže Letovice. Rekonstrukce hráze zajistí zlepšení protipovodňové funkce a zvýšení bezpečnosti vodního díla, práce probíhají plynule dle harmonogramu. Společně s rekonstrukcí proběhne také těžba sedimentů ze zátopy vodní nádrže. V současnosti probíhá napouštění vodní nádrže na kótu 355 m n. m.

Od loňského roku prochází letovická přehrada rozsáhlou modernizací. Jejím cílem je ochrana vodního díla a území pod vodním dílem na extrémní desetitisíciletou povodeň. V rámci prací Povodí Moravy provede kompletní rekonstrukci přelivu, spadiště a skluzu. „V současné době se stavební práce soustředí na nové spadiště a rekonstrukci odběrné věže. V rámci rekonstrukce spadiště probíhá stavba železobetonových konstrukcí přelivné zdi. Ještě v letošním roce proběhne rekonstrukce vývaru a tělesa hráze. V roce 2023 počítáme s kompletní rekonstrukcí skluzu, mostovky a instalací objektů, které mají modernizovat a zabezpečit provoz VD Letovice. Těmito objekty je např. nový systém zařízení technickobezpečnostního dohledu či kamerový systém,“ popisuje harmonogram prací generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. Práce na hrázi probíhají plynule dle harmonogramu, dokončení stavebních prací je naplánované na duben 2024.

Kvůli pracím a ochraně obyvatel žijících pod vodním dílem byla v loni na podzim snížena hladina v nádrži tak, aby bylo možné rekonstrukci provést. Plynulý postup prací umožnil, že Povodí Moravy na konci loňského roku začalo vodní nádrž postupně napouštět. „Napouštění je podmíněno dokončením funkčních objektů tak, aby v případě povodně nebylo ohroženo zdraví a majetek obyvatel pod vodním dílem. V současné době probíhá napouštění nádrže na kótu 355,00 m n. m., které závisí na hydrologické situaci a je v souladu se stavebním povolením, platným manipulačním řádem a také informacemi, které jsme sdělovali před zahájením prací a v jejich průběhu veřejnosti,“ říká Gargulák.  Aktuálně je hladina vody v nádrži na kótě 352,00 m n. m., přičemž od začátku měsíce došlo k jejímu navýšení přibližně o půl metru. Napouštění probíhá od konce března, kdy byla hladina držena dle harmonogramu prací na požadované kótě 350,50 m n. m. Další fáze napouštění se předpokládá koncem kalendářního roku 2022 s ohledem na postup prací.

Kvůli snížení hladiny a s ohledem na ochranu rybí obsádky je v současné době na vodním díle omezen rybolov a jachting. S jeho opětovným povolením se počítá při dosažení kóty 355,00 m n. m., kdy budou odstraněny aerátory z vodní hladiny, které zajišťují rybám provzdušnění vodního sloupce.

Počátkem tohoto měsíce zhotovitel zahájil zemní práce a těžbu sedimentů v zátopě, které by měly být z větší části dokončeny do konce tohoto kalendářního roku. Práce na těžbě sedimentů v Lazinovské zátoce byly dokončeny a následně probíhala technologická příprava na zahájení těžby v dalších částech nádrže. Kromě zlepšení kvality vody se těžba sedimentů projeví i na snížení náchylnosti k rozvoji sinic v nádrži v období letních měsíců.

Rekonstrukce vodní nádrže Letovice potrvá od svého zahájení celkem 32 měsíců a vyžádá si investici ve výši 229 mil. Kč. Cílem rekonstrukce je ochrana vodního díla a území pod vodním dílem na kontrolní desetitisíciletou povodeň tak, aby zabezpečení bylo v souladu s platnou vyhláškou o technických požadavcích pro vodní díla. Rekonstrukce a modernizace vedoucí ke zvýšení úrovně bezpečnosti vodních nádrží Povodí Moravy, s. p. postupně provádí i na dalších významných vodních dílech. Např. v loňském roce podobným způsobem zmodernizoval VD Boskovice a VD Koryčany. V předchozích letech rekonstrukcí prošlo VD Karolinka, VD Bystřička a VD Opatovice.