Požárů vzniklých od špatně udržovaných komínů výrazně přibylo

Praha 28. září (ČTK) - Požárů vzniklých od špatně udržovaných komínů výrazně přibylo. Během minulé topné sezony, tedy v období od 1. září 2020 do 31. května 2021, bylo 1387 požárů způsobených provozem komínů. Proti stejnému topnému období předchozího roku to byl nárůst o 240 případů, vyplývá ze statistik Hasičského záchranného sboru ČR.

Celková škoda se vyšplhala na téměř 46 milionů Kč a 14 osob se zranilo, uvedl vedoucí komunikace sboru Rudolf Kramář. Hasiči zaznamenali meziročně významný nárůst požárů způsobených právě následkem nevyhovujícího stavu komínu. Nejčastějším případem je, když se v nevymetených spalinových cestách vznítí saze, od nichž zahoří celý komín. Jde přitom o příčinu, jíž se dá předcházet. Stačí jednou do roka pozvat kominíka, uvedli hasiči.

Dalšími příčinami jsou nevhodná konstrukce komínu či zahoření trámu zazděného v komínu. Vedle rizika požáru zvyšuje špatně průchodný komín rovněž riziko otravy oxidem uhelnatým a jinými toxiny, protože nejsou správně odváděny vzhůru, ale hromadí se v prostoru.

Za funkční a bezpečnou spalinovou cestu je podle zákona odpovědný každý majitel nemovitosti. Ten je povinen mít vypracovanou písemnou zprávu o provedení jejího čištění nebo kontroly od kominíka. Čištění je možno provádět i svépomocí.

Vlastníkům nemovitostí, kteří opomenou nebo podcení nutnost jednou ročně pozvat kominíka, hrozí pokuta od Hasičského záchranného sboru. Pro právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu je to až 100.000 korun. "Podle našich interních informací ze Společenstva kominíků České republiky a od hasičů jde řádově o stovky pokut ročně. Povinnosti odborných kontrol spalinových cest jsou častěji plněny firmami, kde chodí na kontroly jak hasiči, tak i různé inspektoráty, které kontrolují i další nezbytné technické revize," upozornil Pavel Mareček z firmy Almeva, která vyrábí komíny a spalinové systémy.

U běžných majitelů nemovitostí se ale po razítku od kominíka většinou ptá až pojišťovna, a to v případě, kdy už je po požáru. Pokud ale majitel domu, jenž byl zachvácen požárem od komínu, nepředloží pojišťovně maximálně rok starou kontrolu, může z pojistného plnění dostat jen jeho část.

Dojde-li k požáru od komínu, který poškozený uplatní u své pojišťovny, zkoumá se vždy příčinná souvislost mezi závadou na kouřovodu a vznikem škody, popřípadě jejím rozsahem. "Klientovi je pojistné plnění kráceno jen v případech, kdy je tato příčina škody evidentní a zjistí se současně, že porušil své povinnosti pravidelné údržby a kontrol. Je-li poškozený v objektu v nájmu, musí splnění svých povinností doložit majitel domu (pronajímatel)," řekla ČTK Eva Svobodová z pojišťovny Uniqa.