Komatsu potřebu bagr

Povodí Moravy se pouští do další etapy protipovodňových opatření Přerova

Přerov 1. března (ČTK) - Povodí Moravy se pouští do další etapy protipovodňových opatření v Přerově. Zdi, které mají obyvatele města ochránit před velkou vodou, vyrostou v úseku nad železničním mostem a u tenisových kurtů. Součástí stavby bude také zhotovení hradidlových komor na kanalizační síti a dodávka mobilního hrazení. Práce začnou tento měsíc a potrvají do dubna 2023, vyjdou na 70,6 milionu korun, informoval ČTK mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. Jde o třetí etapu ochrany města, ta současná navazuje na opatření v lokalitě u Kazeta a na nábřeží Dr. E. Beneše.

Podle odborníků se v místech, kde protipovodňová opatření budou, voda vylévá z břehů jako první. "Ochrana spočívá ve vybudování dvou protipovodňových betonových nábřežních zídek včetně mobilního hrazení a opatření na stokové síti, která mají při povodních zabránit zpětnému zaplavení přes kanalizační síť. Zídky v celkové délce 750 metrů zamezí zaplavení území z řeky a také průsakům podzemní vody v době povodně," uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Práce by měly trvat 14 měsíců, v tomto měsíci začnou výkopové práce v ulici U Bečvy, počítá se s přeložkami inženýrských sítí na nábřeží Dr. E. Beneše a v plánu je také nutné kácení dřevin. "Ke kácení je navrženo celkem 142 kusů dřevin z důvodu kolizí s realizovanými opatřeními. Návrh kácení byl zpracován na podkladě aktualizovaného dendrologického průzkumu a povolil ho odbor životního prostředí přerovského magistrátu. Součástí povolení je i nařízená náhradní výsadba. Počítá s výsadbou 115 kusů platanu javorolistého a 260 kusů keřů jako střemcha, kalina, svída či hloh," uvedl investiční ředitel Povodí Moravy Tomáš Bělaška.

Stavba protipovodňových opatření s sebou přinese postupně tři dopravní omezení. Po celou dobu stavby nebude průjezdná komunikace pro cyklisty a pěší podél řeky Bečvy v části u tenisových kurtů. Pro automobilovou dopravu bude od března do konce roku zúžené nábřeží Dr. E. Beneše v části mezi železničním mostem a mostem Legií a v druhé polovině roku budou nutná také částečná dopravní omezení v Kosmákově ulici, doplnil Bělaška.

Přerov buduje protipovodňová opatření po zkušenostech z roku 1997, kdy město zasáhla stoletá voda, která tehdy zaplavila větší části města až do výše tří metrů. Po záplavách bylo vydáno 47 demoličních výměrů, staticky bylo narušeno 23 domů. Zatopených bylo dohromady 250 domů a 226 obecních bytů. Menším záplavám se město nevyhnulo ani v dalších letech.