Komatsu potřebu bagr

Povodí Moravy provádí opravy balvanitého skluzu u Lanžhotu

Povodí Moravy, s. p. provádí opravu balvanitého skluzu na řece Moravě u Lanžhotu, který poškodila povodeň v říjnu 2020. Oprava vodního díla zamezí jeho dalšímu poškozování a obnoví jeho funkce, kterými je stabilizace koryta řeky a migrační propustnost vodních živočichů.  

V dubnu zahájilo Povodí Moravy práce na opravě balvanitého skluzu na Moravě u Lanžhotu. V důsledku povodně v říjnu 2020, kdy došlo k vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity, došlo k jeho poškození a probíhá degradace vodního díla.  Bez zásahu vodohospodářů by mohlo dojít k obnažení štětovnicové stěny, což by mohlo způsobit migrační nepropustnost dnového stupně.

Ihned po povodni zahájilo Povodí Moravy přípravné kroky k opravě balvanitého skluzu. „V rámci prací provedeme opravu poškozených částí balvanitého skluzu, především rozebrané paty v zavázání do dna koryta a celé přelivné plochy objektu. Obnoveno bude i poškozené a vymleté opevnění koryta navazujícího na samotný objekt balvanitého skluzu. Stabilizace objektu i celé přelivné hrany skluzu bude zajištěno provedením nových podzemních štětovnicových stěn, jak v místě zavázání paty, tak v místě horní přelivné hrany. Balvanitý skluz bude nejdříve rozebrán a následně vyskládán do nové konstrukce,“ popisuje naplánované kroky generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. Práce potrvají do listopadu 2022, vyžádají si prostředky ve výši 15 mil. Kč. Opravy jsou financovány z prostředků Ministerstva zemědělství z dotačního programu Odstraňování povodňových škod na státním vodohospodářském majetku.

Z důvodu probíhajících oprav skluzu je uzavřena část cyklostezky Hodonín – Lanžhot. Objížďka je doporučena směr Tvrdonice po 43A a 44 s napojením zpět na Moravskou stezku u Hraničního přechodu Lanžhot. V opačném směru tedy sjezd na 44 u Hraničního přechodu Lanžhot a následně po 43A zpět na Moravskou stezku přes Tvrdonice.

Říjnová povodeň 2020 zasáhla velkou část povodí Moravy. V polovině října 2020 přecházela přes naše území fronta s vydatným deštěm. V reakci na tyto srážky došlo na vodních tocích ve Zlínském, Olomouckém a Jihomoravském kraji k prudkým vzestupům hladin s dosažením stupňů povodňové aktivity. Nejvyšší denní úhrny srážek byly naměřeny na Zlínsku (Ludkovice 60 mm, Luhačovice 53 mm). „Vzhledem k velkému nasycení půdy v celém povodí Moravy docházelo k rychlým vzestupům hladin vodních toků. Zatímco 12. 10. byl průtok v Moravě v profilu Lanžhot 55 m3/s, 15. 10. průtok dosáhnul 556 m3/s a byl dosažený 3. stupeň povodňové aktivity. Na středním toku Moravy způsobila povodeň škody na vodohospodářském majetku od Napajedel až po Lanžhot v celkové hodnotě 140 mil. Kč,“ připomíná Gargulák.