Cime 2 kvartál 2024

Povodí Moravy opravuje za 17 milionů korun nádrž Gramanec na Uherskohradišťsku

Ostrožská Nová Ves (Uherskohradišťsko) (ČTK) - Povodí Moravy opravuje téměř za 17 milionů korun nádrž Gramanec u Ostrožské Nové Vsi na Uherskohradišťsku. Práce vodohospodáři zahájili letos v dubnu, potrvají zhruba rok. Spočívají zejména v opravě hráze, odtěžení sedimentů a opravě výpustného zařízení. Povedou k obnovení všech funkcí nádrže včetně funkce biologické a estetické, uvedl v dnešní tiskové zprávě mluvčí státního podniku Petr Chmelař.

Těžbě usazenin, opravám hráze a požeráku, tedy vypouštěcího zařízení, předcházelo vypuštění nádrže. Z jejího dna vodohospodáři odstraní více než 10.000 metrů krychlových sedimentů. "Našim cílem je zejména vrátit nádrži v plné míře funkci zadržování vody v krajině, což je podstatné zejména v období sucha. Nádrž však bude schopná převést i povodňové průtoky, a to až na úroveň stoleté vody. Obnovou však dosáhneme i zlepšení dalších funkcí, jako posílení ekologické stability, biodiverzity a prodloužení životnosti nádrže na další desítky let," uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Od odstranění nánosů ze dna si vodohospodáři slibují podstatné zvýšení retenční schopnosti nádrže. Opravy výpustného zařízení a oprava hrází podle nich zajistí bezproblémový provoz vodního díla nejen za běžných situací, ale také při povodních. "Provedeme dosypání hrází, opravu svahů a opevnění hráze. Dále se zaměříme na opravu výpustního objektu a manipulačního zařízení i propustku do obtokového koryta. Těžba sedimentů bude probíhat ze dna nádrže tak, abychom zachovali litorální (pobřežní) pásmo, což je důležité zejména pro organismy žijící na břehu v těsné blízkosti nádrže," doplnil Gargulák.

Práce potrvají do dubna příštího roku. Část peněz potřebných na opravu poskytlo ministerstvo zemědělství, zbytek financuje z vlastních zdrojů Povodí Moravy. Vodní nádrž Gramanec leží na Chylickém potoce, který je levostranným přítokem Petříkovce a Okluky, která ústí do Moravy. Nádrž vznikla v 60. letech minulého století. Má rozlohu 4,1 hektaru a zásobní objem 56.000 metrů krychlových.

Obnovu malých vodních nádrží považují vodohospodáři za důležitou. Plní podle nich významnou roli v příslušné lokalitě obzvlášť v období sucha, kdy dokážou krátkodobě vylepšovat vodní bilanci v menších tocích, aby nevysychaly. "Mimo to nádrž po napuštění poskytne útočiště mokřadním a bažinným společenstvům a vhodné podmínky pro hnízdění ptactva," uvedl Chmelař. V posledních dvou letech obnovilo Povodí Moravy například vodní nádrže Santon na Brněnsku, Ordějov na Uherskohradišťsku nebo Třebařov na Šumpersku.