Komatsu potřebu bagr

Povodí Moravy na jaře zahájí stavbu protipovodňové ochrany jihu Olomouce

Olomouc (ČTK) - Povodí Moravy příští rok na jaře zahájí stavbu další etapy protipovodňové ochrany Olomouce, která tentokrát před velkou vodou zabezpečí městské části Nový Svět a Nemilany. Vybudování protipovodňových opatření v této části Olomouce bude stát 170 milionů korun, náklady pokryje dotace z Operačního programu životní prostředí a finanční příspěvek olomoucké radnice. "Na konci října jsme vybrali zhotovitele a ještě během zimy zahájíme přípravu stavby," sdělil dnes ČTK mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Připravovaná etapa zajistí protipovodňovou ochranu jižní zástavby Olomouce pro průtoky v řece Moravě až do 650 metrů krychlových za sekundu, což odpovídá téměř čtyřsetleté povodni. Zvýší se tak protipovodňová ochrana přibližně 2300 obyvatel této části Olomouce. Projekt navazuje na nedávno dokončenou etapu zajišťující ochranu centra města.

"Naše řešení se opírá o princip, kdy k rozlivu dochází mimo zastavěné území. Povodňové vody nenarazí při opouštění území města na žádné překážky a volně se rozlijí do krajiny. To pozitivně ovlivní celou městskou trať v Olomouci a současně i v obcích níže po toku tak, že dojde ke zmírnění síly povodňové vlny,“ popsal efekt chystaných protipovodňových opatření investiční ředitel Povodí Moravy Tomáš Bělaška.

Povodí Moravy čeká na přidělení dotace, kterou by mělo obdržet do několika týdnů. Stavební práce ale zahájí až na jaře, jelikož na podzim v této lokalitě hnízdí netopýři. "Čtvrtá etapa je přírodě blízkým protipovodňovým opatřením v souladu s veřejným zájmem ochrany přírody. Zejména z důvodu výskytu zvláště chráněných netopýrů byly při povolování kácení dřevin stanoveny přísné podmínky," uvedl vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Petr Loyka.

Chystaná etapa protipovodňových opatření podle generálního ředitele Povodí Moravy Václava Garguláka zajistí podmínky pro přirozený rozvoj této lokality, která se díky tomu stane velkým lákadlem pro obyvatele Olomouce. "Projekt zahrnuje revitalizaci pravého břehu řeky Moravy u čistírny odpadních vod, rekonstrukci stávající pravobřežní odsazené ochranné hráze a napojení levobřežního odstaveného ramene, u kterého vznikne nová tůň," uvedl Gargulák.

Stavba protipovodňových opatření v Olomouci na řece Moravě je rozdělena do několika etap. Loni byla dokončena část nedaleko centra Olomouce, jejíž stavba začala na jaře 2018 a navázala na předchozí dvě dokončené etapy. Investice za 730 milionů korun zahrnovala stavbu dvou mostů v Komenského ulici a na Masarykově třídě, výstavbu hrází a protipovodňových zdí i rozšíření koryta řeky Moravy a nábřeží. Odborníci připravují protipovodňové úpravy od mostu v Komenského ulici směrem na sever proti proudu řeky Moravy a Trusovického potoka až do Černovíra.