Povodí Moravy má povolení pro stavbu protipovodňových opatření na kraji Olomouce

Olomouc 1. dubna (ČTK) - Povodí Moravy získalo od magistrátu povolení pro stavbu protipovodňových opatření u řeky Moravy na Nových Sadech, která zvýší ochranu této části Olomouce před velkou vodou z řeky Moravy. Stavba má být dokončena do závěru roku 2027, zjistila ČTK na úřední desce radnice. S projektem nesouhlasí zahrádkáři, kterým tam město pronajímá pozemky. Jejich zahrádky totiž budou muset protipovodňovým opatřením ustoupit. Zahrádkáři připravili vlastní projekt úprav na protějším břehu řeky Moravy, díky kterému by podle nich osada mohla být zachována. Zahrádkáři tvrdí, že jejich varianta zajistí protipovodňovou ochranu i příhodnější podmínky pro živočichy.

Magistrátem schválený projekt Povodí Moravy se týká záplavového území v okolí řeky Moravy na Nových Sadech. Počítá se zvýšením nynějšíí hráze u čistírny odpadních vod, revitalizací pravého břehu řeky Moravy v délce 1171 metrů, napojením odstavného ramene řeky Moravy, opatřeními na odlehčovacích stokách a dešťové kanalizaci i s přeložkou kanalizace. Pokáceny budou muset být zhruba čtyři stovky dřevin. Úpravy pravého břehu řeky Moravy pak zahrnují vybudování vedlejších koryt, která budou stále zaplavena, úpravu terénu i výsadbu nových dřevin. Stavba naváže na už dokončené protipovodňové úpravy od mostu na Velkomoravské ulici po železniční most na Nových sadech.

Kvůli protipovodňovým opatřením na Nových Sadech bude muset být zrušena letitá zahrádkářská kolonie Morava, která je na pozemcích mezi čistírnou odpadních vod a řekou Morava. Zahrádky tam začaly vznikat počátkem 80. let minulého století, území je v záplavové zóně. "Zahrádky můžeme využívat do poloviny listopadu," řekl ČTK zahrádkář Rostislav Inderka, který společně s dalšími zahrádkáři připravil odvolání proti rozhodnutí magistrátu. "Krajskému úřadu ho zašleme na začátku příštího týdne. Navrhujeme v něm, aby rozhodnutí magistrátu bylo zrušeno a věc vrácena zpět prvoinstančnímu orgánu k novému projednání," uvedl Inderka. Odvolání podle něj podpořilo několik desítek zahrádkářů z kolonie u řeky Moravy.

Zahrádkáři podle Inderky zpochybňují projekt protipovodňových opatření v této části Olomouce od samého počátku. "Stávající protipovodňová opatření jsou desítky let funkční a nikdy nedošlo při vylití řeky z koryta k přelití ochranné hráze. Z napadeného rozhodnutí účel a zejména účinnost stavby není možné vyčíst," uvedl předseda místní zahrádkářské organizace Petr Moravec. Podle něj magistrát odmítl námitky a důkazy navrhované účastníky řízení, kteří s projektem nesouhlasí.

Vedení radnice už dříve upozornilo na to, že zahrádkářská kolonie na Nových Sadech byla vždy v rozporu s územními plány města, přičemž zahrádky jsou v záplavové zóně. Město zahrádkářům původně slíbilo novou zahrádkářskou osadu na jiném místě. Podle Inderky však zůstalo pouze u slibu a místní zahrádkářská organizace na Nových Sadech by kvůli stavbě protipovodňových opatření podle projektu Povodí Moravy musela zaniknout.