Komatsu potřebu bagr

Povodí Moravy dokončilo úpravy řeky Bečvy u Ústí na Přerovsku

Přerov (ČTK) - Povodí Moravy dokončilo úpravy řeky Bečvy u obce Ústí, jejich součástí bylo obnovení původního koryta a vznik neprůtočné tůně. Stavební práce začaly v květnu loňského roku, náklady přesáhly 20 milionů korun. Revitalizací vzniklo přírodě blízké protipovodňové opatření, které zvýší schopnost krajiny zadržovat vodu. Práce navázaly na loni dokončenou rozsáhlou revitalizaci Bečvy u Černotína a Skaličky, informoval dnes ČTK mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

U obce Ústí u Hranic se rozlévala voda mimo koryto už při pětiletých vodách. Díky úpravám se rozšířil vodní tok, který víc využívá historického koryta Bečvy. "V době zvýšených průtoků bude část vody odváděna obnoveným původním korytem, což zlepší průchod vody při povodních podél obce Ústí a posílí místní ekosystém," uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Obnovené koryto na levém břehu Bečvy pod obcí Ústí je dlouhé 775 metrů a široké od osmi do 15 metrů. Slouží jako odlehčovací větev nynějšího řečiště Bečvy a voda jím poteče v době zvýšených průtoků. Rozšíření řeky Bečvy nebylo v místě možné kvůli existujícímu silničnímu přemostění, uvedl mluvčí Povodí Moravy. V místě zaniklého rybníka Otrž vodohospodáři odtěžili 4500 metrů krychlových zeminy, vytvořili tak neprůtočnou tůň. "Tůň je napájena spodní vodou a vytváří chybějící vodní plochu, která je obvyklá pro široké údolí řeky Bečvy," řekl Chmelař. Dodal, že hlavní práce na stavbě jsou hotové a v současnosti zahradníci dokončují výsadbu stromů a zelených pásů.

Opatření u Ústí navazují na již dokončenou velmi rozsáhlou revitalizaci Bečvy v Černotíně a Skaličce za bezmála 320 milionů korun. Úprava více než tříkilometrového úseku Bečvy, která se zaměřila na modelování širokého a mělkého koryta vodního toku, začala v únoru 2020 a skončila loni v květnu.