Komatsu potřebu bagr

Povodí Moravy dokončilo předprojektovou přípravu vodárenské nádrže Vlachovice

Vlachovice (Zlínsko) 22. října (ČTK) - Povodí Moravy dokončilo předprojektovou přípravu vodárenské nádrže Vlachovice. Zahrnovala soubor studií, jako je například technické řešení, inženýrsko-geologické průzkumy, studii vodohospodářského řešení a další odborné studie a posudky, včetně posudků bezpečnosti za povodní a stability hráze. ČTK to dnes v tiskové zprávě sdělil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

"V současnosti tak máme podrobnější informace nejen o samotné lokalitě, umístění hráze, zátopě, ale také například o dopravním řešení stavby a nárocích na materiál. Klíčová je především nezbytnost nádrže, kterou kromě studií potvrzují i zkušenosti z posledních let. Řada obcí ve Zlínském kraji totiž nemá veřejný vodovod, případně nejsou napojené na dostatečně kapacitní či kvalitní vodní zdroj. Detailní studie vodohospodářského řešení navíc potvrdila, že vodárenská nádrž Vlachovice bude efektivní a i v době dlouhodobého sucha bude zajišťovat dostatek vody prakticky pro celý Zlínský kraj. Funkce zásobování vodou bude zajištěna propojením vodárenských soustav," uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Ze souboru studií také například vyplynulo, že navržené řešení hráze bude bezpečné a zvládne převést i takzvanou desetitisíciletou povodeň. Dopravu materiálů na stavbu hráze je možné řešit vlakovou dopravou, aby nebyly okolní obce zatíženy provozem nákladních aut. Pozornost věnovalo Povodí Moravy i kvalitě vody, dojde k vybudování kanalizací v obcích, odvedení a vyčištění splaškových vod mimo povodí nádrže. Počítá se také s výstavbou několika malých vodních nádrží, obnovou krajinných prvků a přírodě blízkých opatření v území.

"Pozitivní vliv na kvalitu vody bude mít bohatý komplex revitalizačních a přírodě blízkých opatření, které kromě kvality vody zvýší retenční funkci krajiny, zlepší celkovou úroveň životního prostředí v oblasti a podpoří schopnost krajiny odolávat klimatickým výkyvům, zejména stále častěji se vyskytujícím extrémním suchým obdobím," uvedl Gargulák.

Vodárenská nádrž Vlachovice bude mít objem přes 29 milionů metrů krychlových. Například Brněnská přehrada má objem 17,7 milionu metrů krychlových. Náklady na výstavbu vodního díla Vlachovice byly dříve odhadnuty na 5,36 miliardy korun.

"V současnosti Povodí Moravy připravuje další kroky k vlastní projektové přípravě vodního díla. Prakticky to znamená přípravu zadání pro výběr zhotovitele prací souvisejících s dokumentací pro umístění stavby včetně souvisejících průzkumných prací a dokumentace EIA. Současně také probíhá projektová příprava přírodě blízkých opatření v území a příprava zadání pro projektovou dokumentaci odkanalizování obcí. Od roku 2020 probíhají na ploše připravované vodárenské nádrže výkupy pozemků," uvedl mluvčí. Vykoupeny jsou již pozemky a stavby za 240 milionů korun. Výkupy budou pokračovat do roku 2023, celkově na ně stát dá 700 milionů korun.