husqvarna

Povodí Labe zahájilo výstavbu poldru Kutřín za 400 milionů korun

Perálec (Chrudimsko ) 29. dubna (ČTK) - Zhruba 400 milionů korun bez DPH bude stát poldr Kutřín na říčce Krounce na Chrudimsku, jehož výstavbu dnes zahájil státní podnik Povodí Labe. Dokončen by měl být na podzim 2024, většinu peněz poskytlo ministerstvo zemědělství. Povodí Labe již v minulosti ve dvou etapách vybudovalo v některých obcích po toku menší stavby protipovodňové ochrany, například hráze. Rozsáhlá stavba ochrání níže položené území v povodí Novohradky. Při povodních má zadržet přívalovou vlnu přítoku do doby, než záplavy odezní, řekl novinářům generální ředitel Povodí Labe Marián Šebesta.

"Mělo by to ochránit celé území od soutoku s Novohradkou, vliv se samozřejmě bude postupně vytrácet. Tady to bude chránit stoprocentně, postupně po toku se to bude trochu měnit. Níže ležící opatření byla navržena na padesátiletou vodu, po dostavbě se ochrana zvýší na stoletou," uvedl Šebesta.

Poldr vznikne v úzkém údolí pod obcemi Perálec a Kutřín. Podle projektu se v něm postaví mohutná betonová hráz dlouhá 131 metrů a vysoká 17,8 metru. Pro lepší začlenění do krajiny ji zakryjí násypy tvarované do teras. Pro odtok vody bude mít dvě spodní výpusti a boční bezpečnostní přeliv, bude mít také migrační prostup pro vodní živočichy. Zařízení bude bez obsluhy. Součástí stavby je i revitalizace toku a údolní nivy Martinického potoka.

Při stoleté povodni bude poldr schopen zachytit asi 3,6 milionu krychlových metrů vody, celkový objem akumulované vody může dosáhnout 4,8 milionu krychlových metrů. Zatopí se při tom plocha několika desítek hektarů. Podle Šebesty vznikne zhruba po 30 letech v České republice velké vodní dílo, které se objemem zadržené vody blíží standardním přehradám.

Záměr protipovodňové stavby začal vznikat po velkých záplavách v roce 1997. Rozsáhlé protipovodňové stavbě musejí ustoupit čtyři objekty k bydlení či rekreaci a letní dětský tábor. Státní podnik je vykoupil, všechny stojí v budoucím zátopovém území.