Komatsu potřebu bagr

Povodí Labe vypsalo zakázku na opravu přehrady v Liberci za více než 400 mil. Kč

Liberec 18. října (ČTK) - Státní podnik Povodí Labe hledá v soutěži firmu, která opraví přehradu Harcov v Liberci. Jde o zakázku za zhruba 429 milionů Kč bez daně. Práce potrvají 33 měsíců, tedy téměř tři roky. Nabídky mohou zájemci posílat do 2. prosince, vyplývá z údajů na webu veřejných zakázek.

Počítá se s rekonstrukcí celého vodního díla, které se stavělo před více než sto lety podle projektu univerzitního profesora Otto Inze z německých Cách. Přehrada Harcov potřebuje opravit prosakující zděnou hráz, podloží pod ní i opěrnou zeď na pravém břehu přehrady, kudy vede promenádní cesta. Během opravy bude přehrada vypuštěná. Po rekonstrukci bude schopna lépe chránit Liberec při vydatných deštích, poradí si s mnohem většími průtoky vody než nyní. "V případě extrémních záplav bude možné odvést z přehrady Harcov kontrolovaně mnohem více vody než v současné době, a zabránit tak jejímu neřízenému přetékání přes korunu hráze," uvedla již dříve mluvčí Povodí Labe Hana Bendová.

Právě katastrofální povodeň z července 1897, při níž na Liberecku vznikly škody za 3,5 milionu rakouských korun, byla posledním impulzem k výstavbě tohoto vodního díla. Voda z Harcovského potoka tehdy zničila v Liberci i Liebiegovu továrnu - pozdější Textilanu. Obrovské škody napáchala také ve středu města, kde se potok vlévá do Nisy. Liberecká přehrada byla dokončená v roce 1904 a je kulturní památkou.