Komatsu potřebu bagr

Povodí Labe připravuje výběrové řízení na dostavbu poldru Kutřín

Perálec (Chrudimsko) 14. října (ČTK) - Povodí Labe připravuje výběrové řízení na dostavbu poldru Kutřín na Chrudimsku. Budování rozestavěné suché nádrže bylo na jaře přerušeno kvůli nepředvídatelným komplikacím, státní podnik také ukončil smlouvu na výstavbu se stavební společností OHLA ŽS. Projekt bylo nutné přepracovat, vyhlášení soutěže musí ještě schválit ministerstvo zemědělství, řekla ČTK mluvčí Povodí Labe Hana Bendová.

"V průběhu července a srpna byla dokončena projektová dokumentace pro dokončení stavby a byly vytvořeny základní zadávací podklady. Dále byla vysoutěžena odborná externí firma, která v brzké době zahájí nové výběrové řízení," uvedla Bendová. Podnik také jednal s ministerstvem zemědělství jako poskytovatelem dotace o podmínkách zařazení dostavby poldru do aktuálního dotačního programu.

Po zahájení stavebních prací a zejména po odkrytí základové spáry se podle mluvčí zjistily některé nepříznivé geologické okolnosti, které nebylo možno odhalit během přípravy stavby. Hlavní komplikací je to, že podloží je méně soudržné, než se původně předpokládalo. To ovlivňuje i stabilitu bočních svahů. Není rovněž možné využít odstřílené zeminy pro její nesoudržnost k původně zamýšleným stavebním účelům.

Stavba za zhruba 400 milionů korun bez DPH začala loni v dubnu a měla být dokončena v říjnu 2024. Kdy skutečně skončí a kolik bude nakonec stát, zatím není jisté.

Poldr vzniká v úzkém údolí pod obcemi Perálec a Kutřín. Podle projektu v něm má být mohutná betonová hráz dlouhá 131 metrů a vysoká 17,8 metru. Pro lepší začlenění do krajiny ji zakryjí násypy tvarované do teras. Pro odtok vody bude mít dvě spodní výpusti a boční bezpečnostní přeliv, bude mít také migrační prostup pro vodní živočichy. Zařízení bude bez obsluhy. Součástí stavby je i revitalizace toku a údolní nivy Martinického potoka.

Stavbaři dosud dokončili větší část zemních prací u hráze. Vybudovali část podkladních betonů, museli také odstranit budovy stojící v budoucím záplavovém území. Vykácely se i porosty v okolí Martinického potoka, kde se po zemních pracích plánuje revitalizace.

Při stoleté povodni bude poldr schopen zachytit asi 3,6 milionu krychlových metrů vody, celkový objem akumulované vody může dosáhnout 4,8 milionu krychlových metrů. Zatopí se při tom plocha několika desítek hektarů. Poldr má zadržet přívalovou vlnu do doby, než záplavy odezní.