Cime 2 kvartál 2024

Povodí Labe plánuje na Lužické Nise suchou nádrž, ochrání území při záplavách

Chrastava (Liberecko) 1. prosince (ČTK) - Povodí Labe plánuje na Lužické Nise vybudovat suchou nádrž, která by v budoucnu ochránila území před velkou vodou. Plánovaná nádrž je jen jedním z řady protipovodňových opatření za zhruba 1,5 miliardy korun, která by měla ochránit obyvatele kolem řeky od Liberce až po hranici s Německem. Nádrž by měla být u Andělské Hory a bude podstatně větší než poldr, který nedávno povodí dokončilo ve Vísce na Liberecku. ČTK to řekl generální ředitel státního podniku Povodí Labe Marián Šebesta.

Poldr na Krčelském potoce u Vísky přišel na téměř 69 milionů korun, většinu nákladů zaplatilo ministerstvo zemědělství z programu na protipovodňová opatření. Nádrž s bezmála 216 metrů dlouhou hrází je schopna zachytit až 60.000 metrů krychlových vody, a zmírnit tak dopady i stoleté vody. U Andělské Hory by podle Šebesty v největší uvažované variantě mohla nádrž zadržet v případě potřeby až tři miliony metrů krychlových tedy padesátkrát víc než poldr ve Vísce.

Uvažovaných variant je zhruba desítka. "Z našeho vodohospodářského pohledu čím by ten objem byl větší, tím by to bylo lepší, ale tam budou bohužel konflikty se zástavbou a s ochranou přírody, takže v tuhle chvíli se hledá maximální míra, která by ještě byla únosná a stačila by z vodohospodářského pohledu a zároveň se co nejméně dotkla zastavěných částí a zájmů na ochranu přírody," řekl Šebesta. Cesta k realizaci bude podle něj ještě dlouhá, nejprve je třeba posoudit komplex připravovaných opatření podél toku.

Lužická Nisa je od Jablonce nad Nisou až ke státní hranici s Německem tokem s významným povodňovým rizikem. Koordinátorem přípravy protipovodňových opatření je Liberecký kraj, který za finančního přispění měst a obcí zajistí studii proveditelnosti, dokumentaci k územnímu rozhodnutí i posouzení vlivů na životní prostředí. Státní podnik Povodí Labe zajistí koordinaci zpracování celkového posouzení vlivu navrhovaných liniových opatření na odtokové poměry v hraničním profilu.

Oblast Lužické Nisy patřila v roce 2010 k lokalitám, kde bleskové povodně napáchaly největší škody. Velká voda si tehdy v kraji vyžádala pět lidských životů, 130 lidí se zranilo a 2000 jich voda vyhnala z domovů. Zasáhla polovinu kraje a zůstaly po ní škody za 8,2 miliardy korun. Povodně postihly oblast i v dalších letech, už ale nebyly tak silné. "Víme, co dokáže a jakou sílu má velká voda. Nikdy nevíme, kdy udeří znovu. Proto je dobré být připraven," dodal hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).