husqvarna

Povodí Labe má 95 pct pozemků pro poldr v Mělčanech, stavbu chystá přes 20 let

Dobruška (Rychnovsko) (ČTK) - Suchý poldr na řece Dědině v Mělčanech u Dobrušky neexistuje ani 25 let po ničivé povodni, která téma výstavby protipovodňové hráze nastolila. Státní podnik Povodí Labe (PLA), který do přípravy stavby vložil 57 milionů korun, má vykoupeno více než 95 procent potřebných pozemků. O termínu zahájení prací je zatím předčasné hovořit, řekla dnes ČTK mluvčí podniku Hana Bendová. Povodí Labe připravuje suchou nádrž Mělčany, která má sloužit k protipovodňové ochraně na dolním toku Dědiny, od roku 2001. Ničivá povodeň se prohnala podhůřím Orlických hor v červenci 1998.

"V roce 2020 bylo zahájeno stavební řízení, které je nyní přerušeno do doby, než bude dokončena majetkoprávní příprava, kde je nutné uzavřít jednání s posledními deseti z celkového počtu 80 vlastníků. V tuto chvíli je předčasné hovořit o tom, kdy se začne stavět, nevíme to," řekla ČTK Bendová.

Státní podnik původně uváděl, že výstavba poldru by měla stát asi půl miliardy korun. "Lze předpokládat, že cena bude vyšší. Upřesníme ji až ve chvíli, kdy budeme vyhlašovat výběrové řízení na zhotovitele," uvedla Bendová.

V roce 2011 byla stavba zahrnuta do Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje jako veřejně prospěšná, na jejím vybudování má zájem také dobrušská radnice. Územní rozhodnutí na základě žádosti z roku 2014 vydal Městský úřad Dobruška v roce 2018, právní moci nabylo v následujícím roce. Povodí Labe poté zahájilo majetkoprávní přípravu.

Připravovaná suchá retenční nádrž (poldr) Mělčany má být zásadním prvkem protipovodňové ochrany pro obce ležící podél Dědiny pod nádrží, zejména Mělčany, Dobrušku a Pulice. "Kladný vliv se projeví i dále po proudu v Českém Meziříčí a Třebechovicích pod Orebem," uvedla Bendová.

Budoucí suchá nádrž zachytí až 3,16 milionu metrů krychlových vody, přičemž zatopená plocha při maximální kapacitě poldru vytvoří území o rozloze 55 hektarů. Hráz překonávající údolí říčky Dědiny o šířce přibližně půl kilometru bude vystavěna tři kilometry nad Dobruškou v katastrálním území Mělčany.

Podle Povodí Labe plánované technické řešení minimalizuje dopady na vodní a vodu vázané ekosystémy, ryby a jiné vodní živočichy, včetně zvlášť chráněných druhů, které jsou předmětem ochrany Evropsky významné lokality a přírodní památky Dědina u Dobrušky.

Mohutné přívalové deště v červenci 1998 způsobily především na Rychnovsku povodně. Voda zaplavila desítky obcí, strhala mosty, uzavřela silnice a přerušila dodávku elektrické energie. Povodně si vyžádaly i několik lidských životů. Byla to právě Dědina, která tehdy patřila k nejvíce rozvodněným tokům v regionu a napáchala značné škody. Pramení v Orlických horách a kolem Mělčan teče do řeky Orlice. Od roku 1998 v reakci na povodeň vznikla v Orlických horách řada protipovodňových opatření, třeba poldr na přítoku Dědiny na Ještětickém potoce.

Návrhy na stavbu přehrady u Mělčan se objevily již v roce 1928 po předchozích povodních na přelomu 19. a 20. století.