Cime 3 kvartal 2024

Podél plynovodu Gazela může vést další, Ústecký kraj to schválil

 

Ústí nad Labem 30. ledna (ČTK) - Podél plynovodu Gazela může vést další produktovod. Ústecký kraj schválil aktualizaci územního rozvoje, což bylo podmínkou k jeho umístění. Zhruba 150 kilometrů dlouhý plynovod povede mezi Kateřinským potokem na Mostecku a Přimdou na Tachovsku. Zastupitelka Kadaně na Chomutovsku Jana Hladová (Piráti) upozornila na vliv stavby na životní prostředí a rizika s ní spojená.

Projekt Capacity4Gas realizuje provozovatel tuzemských plynovodů, skupina Net4Gas. Její mluvčí Zuzana Kučerová ČTK řekla, že hlavním důvodem je rozšiřování mezery mezi nabídkou a poptávkou po zemním plynu v Evropě. "Projekt má za cíl přispět ke zvýšení bezpečnosti dodávek plynu v České republice a v celém regionu středovýchodní Evropy a zároveň s tím dále posílit strategickou roli České republiky v oblasti mezinárodního tranzitu plynu," uvedla.

Česká a německá přepravní soustava bude napojena u obce Hora Svaté Kateřiny, kde se nachází hraniční předávací stanice. Německý provozovatel přepravní soustavy, firma GASCADE, realizuje podle Kučerové na německé straně plynovod EUGAL.

Objem investice do české přepravní soustavy v rámci celého projektu Capacity4Gas činí podle mluvčí několik set milionů eur, první etapa má být dokončena letos, druhá v roce 2021.

Stavba se dotkne 48 katastrálních území v Ústeckém a Plzeňském kraji, několika vodních toků, přírodních parků, území Natura 2000. "Rizika, která jsou spojená se samotnou stavbou a následně s prostou existencí této stavby, jsou proto vysoká a vlivy na přírodu významné," uvedla Hladová. Proces vlivů stavby na životní prostředí, tzv. EIA byl zahájen na začátku roku 2017 a na konci července 2018 vydalo ministerstvo životního prostředí souhlasné stanovisko.

Projekt je podle Kučerové navržen tak, aby se vliv na životní prostředí minimalizoval, nová přepravní soustava povede převážně v současném koridoru. "V případě, že ke vzniku újmy dojde, je společnost Net4Gas připravena tuto újmu v souladu s právními předpisy uhradit," uvedla Kučerová. Ministerstvo průmyslu a obchodu prohlásilo tuto stavbu za veřejně prospěšnou. "V nadřízeném dokumentu, tedy Politice územního rozvoje, tento projekt chybí," upozornila Hladová.

Kadaňská zastupitelka vyjádřila také obavy z toho, že produktovod bude sloužit pouze pro tranzitní přechod pro Českou republiku. Jaroslav Sedlák z firmy NET4GAS ve svém vystoupení na zastupitelstvu uvedl, že to není jen zkratka Německo - Německo, ale je určen i pro potřebu zákazníků v ČR. "Strategický význam ČR stoupá, pokud tak významná trasa povede přes nás," řekl k tomu hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM). S dotčenými obcemi firma podle svých zástupců komunikuje.

Ve fázi výstavby už je projekt kapacitního rozšíření Hraniční předávací stanice Hora Sv. Kateřiny, včetně napojení české přepravní soustavy na německý plynovod EUGAL. Staví se také nová kompresní stanice.

Česká republika dováží většinu plynu z Ruska. Ruský plyn proudí do Česka přes Ukrajinu a Slovensko i dalšími alternativními trasami. Mezi ně patří jednak plynovod Gazela napojující republiku na zemní plyn z ruských zdrojů, dopravovaný do Evropy plynovodem Nord Stream po dně Baltského moře, jednak plynovod Jamal přes Bělorusko a Polsko.