Komatsu potřebu bagr

Podél Mlýnského potoka v Olomouci vznikne nábřeží pro pěší i cyklisty

Olomouc (ČTK) - Promenáda pro pěší a cyklisty, relaxační zóna i vodní park vznikne na novém nábřeží podél Mlýnského potoka protékajícího podél nákupního centra Galerie Šantovka v sousedství historického centra Olomouce. Nábřeží bude součástí chystané městské čtvrti Šantovka Disctrict, kterou na pozemcích vedle Galerie Šantovka plánuje letos začít stavět developerská skupina Redstone podnikatele Richarda Morávka. ČTK to dnes sdělil Martin Krupauer z ateliéru A8000, který úpravu prostoru kolem Mlýnského potoka připravil. Ateliér A8000 se na rozvoji tohoto území podílí s britskou kanceláří StudioN.

Mlýnský potok se podle Krupauera stane dominantou nového městského celku v sousedství Galerie Šantovka. "Obyvatelé Olomouce ho dosud příliš nevyužívali, stačí ale několik vhodných zásahů a zapomenutý potok se může rázem proměnit v atraktivní a živé městské nábřeží," uvedl Krupauer. Mezi současnou a novou obchodní galerií vznikne centrální veřejný prostor, ve kterém budou mít lidé přístup k vodě i přes vodní tok. Prostor doplní různorodé aktivity na nábřeží a ve vodě. Návrh počítá například s kavárnou či dětským hřištěm. Součástí plánu je také rekonstrukce zbořeného jezu, aby byl bezpečný a zároveň prostupný pro vodní živočichy. Zvažovanou variantou je vodácký kanál, který zástupci města i investora už dříve zmiňovali.

Odborníci upozornili, že území v okolí Mlýnského potoka nyní omezuje mnoho bariér. Hlavním problémem je křížení se silnicemi a mosty, které znemožňuje plynulý pohyb chodců a cyklistů. Návrh proto vede trasu cyklostezky podél břehu potoka, přičemž nezasahuje do koryta, jelikož využívá volné břehové plochy či prostor vzniklý posunutím nábřežní zdi dál od vodního toku. Na několika místech, jako je most 17. listopadu, silniční a železniční most, pak cyklisté tato přemostění podjedou.

Na soutoku Mlýnského potoka s řekou Moravou by mělo vzniknout přemostění pomocí lávky pro pěší a cyklisty. Pozemky v trase plánované stezky jsou ve vlastnictví města, povodí nebo investora, což tento projekt usnadní.

Galerie Šantovka stojí na místě zkrachovalého podniku Milo, otevřena byla v roce 2013. Společnost Redstone se ji už před několika lety rozhodla rozšířit. Původní plány počítaly se stavbou čtyřpodlažní přístavby s desítkami obchodů. Projekt byl podle architekta Roberta Bishopa nakonec upraven podle toho, jak se postupně změnily požadavky budoucích nájemců i nákupní zvyklosti Čechů.

Místo jedné velké budovy chce nyní společnost Redstone postavit několik menších. Díky tomu vznikne vedle Galerie Šantovka nová ulice, nábřeží i ústřední veřejné prostranství. Hlavní ulice s obchody bude zastřešená. Projekt počítá s hotelem zaměřeným na rodiny s dětmi, odpočinkovou zónou, částí vyčleněnou pro bydlení i výškovou budovou Šantovka Tower. Předpokládané investiční náklady činí tři miliardy Kč.