Komatsu potřebu bagr

Po vánoční povodni odklízí Povodí Moravy z VD Brno stovky tun splavenin

Průtoky během vánoční povodně vnesly do vodní nádrže Brno velké množství splavenin. Materiál, jehož množství se pohybuje ve stovkách tun, odklízejí zaměstnanci Povodí Moravy z blízkosti hráze s pomocí těžké techniky.

Pracovníci Povodí Moravy z hladiny Brněnské přehrady odklízejí množství splaveného materiálu. Několik stovek tun odpadu (převážně kmeny, větve, odpadky, pet lahve) do přehrady přinesly zvýšené průtoky během vánočních svátků, kdy se přítok do vodní nádrže přiblížil k 90 m3/s. Vodní nádrž povodňový průtok snížila na přibližně 55 m3/s. Společně s povodňovými průtoky přehrada zadržela také značné množství splavenin, jehož množství vodohospodáři odhadují na 500 až 800 tun.

Spláví se drží u hráze vodní nádrže, odkud je pracovníci Povodí Moravy vytahují pomocí jeřábu do nákladních aut. Vodohospodáři odhadují, že těžba materiálu z hladiny vodní nádrže potrvá přibližně dva týdny. Práce zahájili v úterý 2. ledna. Po odtěžení spláví z hladiny vodní nádrže následuje proces usušení a roztřídění materiálu na plasty, dřevo a další, po kterém je možné vytěžené spláví ekologicky zlikvidovat.

Po poklesu průtoků v řekách a při vhodných povětrnostních podmínkách budou vodohospodáři odklízet spláví i z ostatních vodních nádrží. Nádrže dyjsko-svratecké vodohospodářské soustavy, zejména vodní nádrže Vranov, Vír, Nové Mlýny a Mostiště, během uplynulého víkendu transformovaly povodňové průtoky a zpomalily souběh povodňových průtoků pod vodními nádržemi. V průběhu kulminací např. VD Vranov transformovalo průtok v Dyji z 115 m³/s na 44 m³/s, VD Vír snížilo průtok ve Svratce z 80 m³/s na 35 m³/s, VD Dalešice snížilo průtok v Jihlavě ze 75 m³/s na 35 m³/s, VD Brno transformovalo 90 m³/s přitékající do přehrady na 55 m³/s a VD Nové Mlýny, které tvoří poslední článek Dyjsko-svratecké vodohospodářské soustavy na soutoku Svratky, Jihlavy a Dyje, snížilo průtok pod vodní nádrží o 70 m³/s z přitékajících 250 m³/s na odtékajících 180 m³/s. Bez vlivu vodních nádrží by průtok vody v Dyji pod soutokem s Jihlavou a Svratkou dosáhl třetích stupňů povodňové aktivity.

Také po jarní povodni v dubnu 2023 překonalo množství odklizeného materiálu na vodní nádrži Brno 500 tun. V předchozích dvou letech se množství odklizených splavenin pohybovalo okolo jedné stovky tun. Některé druhy splaveného materiálu mají nepříznivý vliv na kvalitu vody v nádržích. Vedle přírodního materiálu se totiž do řek v době zvýšených průtoků mohou dostat různé předměty a materiály např. z načerno založených skládek. 

Signalizace 2. SPA v profilu Brno – Poříčí není platná, neboť měření je stejně jako v období vánočních svátků ovlivněné probíhající stavbou. Skutečný průtok ve Svratce v Brně je 35 m³/s. I přes zpravodajský servis Povodí Moravy některá média informovala během povodně o dosažení či vyhlášení 3. SPA v Brně. K dosažení 3. SPA v Brně z výše uvedeného důvodu nedošlo a maximální průtok dosahoval přibližně 55 m³/s, což v Brně odpovídá 2. SPA. Aktuální průtok 35 m3/s neodpovídá ani 1. SPA.