Mercedes

Plzeňský kraj začal stavět za Rokycany napojení severního Plzeňska na D5

Vítinka (Rokycansko) (ČTK) - Plzeňský kraj začal po 15 letech příprav stavět u Vítinky za Rokycany napojení severního Plzeňska a Rokycanska na dálnici D5, která vede z Prahy do Plzně a dál na Německo. Nová silnice o délce 5,4 kilometru za 360 milionů korun s DPH odvede velmi silnou a přibývající tranzitní dopravu z centra Rokycan a Oseku, zvýší bezpečnost a umožní rozvoj území. Celou oblast Radnicka, Kralovicka i Rakovnicka napojí na dálnici, řekl ČTK náměstek hejtmana Pavel Čížek (STAN).

Silnice bude hotová do 31 měsíců, po dohodě s dodavatelem, jímž je ROADFIN STAVBY z Vejprnic u Plzně, zřejmě dříve. Roadfin nabídl nejlepší cenu z osmi soutěžitelů, a to zhruba na úrovni 61 procent z projektované ceny stavebních nákladů, která činila 594 milionů Kč s DPH.

"Smysl projektu je v tom, že veškerou dopravu, a hlavně nákladní, odkloníme z centra Rokycan, protože když kamiony ze severního Rokycanska a Plzeňska, kde je hodně továren, chtějí jet na dálnici, tak musí projet celým prstencem v Rokycanech. Nová silnice je odsune, začne u mimoúrovňové křižovatky u D5 a půjde k Litohlavům, mezi nimi a Osekem se stočí doprava a projde poli a loukami dál na Březinu, před níž skončí," řekl náměstek krajské správy a údržby silnic Martin Vít. Po současné silnici II/232, která vede ze severního Rokycanska a severního Plzeňska, jezdí denně přes 5000 vozidel, z nichž je 800 nákladních. Nová silnice je odkloní, řekl.

Přeložka, jejíž součástí bude okružní křižovatka u Litohlav, most přes Voldušský potok, lávka a stezka pro pěší a cyklisty, povede napravo od současné silnice po nezastavěném území na orné půdě, loukách a před Březinou se napojí na silnici II/183. "V budoucnu by bylo ještě dobré pokračovat obchvatem Březiny a dál, ale jsme rádi, že realizujeme ten základní úsek. Bez evropských peněz nemůžeme stavět obchvaty," uvedl Čížek.

Podle projektanta Miroslava Jaroše by bylo výborné prodloužení o dalších osm kilometrů až na křižovatku u Němčovic, což je v regionálním akčním plánu kraje, ale zatím se to nepřipravuje. "Z Liblína by pak bylo možné se dostat mimo obce až na dálnici. Pokud by se vybudoval nový most mezi Liblínem a Bujesily a obchvat Kozojed, tak by po silnici mohli jezdit řidiči až z Kralovic," uvedl.

Po západním okruhu Plzně, dokončeném letos v únoru, jde o druhou největší dopravní stavbu kraje za 23 let existence. Zhruba 85 procent uznatelných nákladů, tedy necelých 300 milionů korun, uhradí podle Čížka evropský program IROP. V novém plánovacím období to je největší stavba z IROP, ostatní už budou menší, uvedl Vít.

"Těžká doprava za pár let strašně přibyla, zejména z firem Duvenbeck a Borgers. Nová silnice pomůže hlavně občanům, kteří bydlí blízko současné komunikace. Každou chvíli řeším stížnosti lidí na hluk kamionů, problémy s nebezpečnou křižovatkou i s přecházením dětí. Po dokončení stavby přes nás pojede už jen pár osobních aut," řekl starosta Oseku Jaroslav Peroutka (Sdružení pro rozvoj obce Osek).

"Vítězná cena je neuvěřitelná," uvedl Čížek. Podle jednatele Roadfinu Václava Kotěšovce, který bere zakázku jako významnou referenci, stlačili projekční cenu všichni soutěžitelé a nabídky se příliš nelišily. "Všichni jsme navrhli neodvážet a nepřivážet kámen a použít stávající zeminu na budované trase. Na zemních pracích se tak dá ušetřit skoro 100 milionů," řekl. Příští týden začne skrývka zeminy, na místě už jsou bagry a buldozery. Jednatel potvrdil snahu o zkrácení termínu stavby až o pět měsíců.