Komatsu potřebu bagr

Plzeňský kraj dá 30 mil. Kč do cyklostezek a cyklotras, nejvíc na páteřní

Plzeň 24. května (ČTK) - Plzeňský kraj dá letos 30 milionů korun do deseti projektů výstavby cyklostezek a cyklotras. Nejvíce peněz dostanou úseky na dvou mezinárodních liniích, na trase z Plzně do Brd a na Otavské cyklostezce, která vede z jižních Čech. Kraj podporuje páteřní linie, které dovedou turisty do exponovaných míst, řekl ČTK náměstek hejtmana Pavel Čížek (STAN).

"Máme jasnou koncepci. Přes kraj jdou dvě mezinárodní cyklotrasy na západ - CT 3 z Křivoklátska přes Plzeň na Domažlice a trasa 37 od Prahy do Českého lesa na Bělou," uvedl Čížek. Na ně dává kraj peníze každý rok, nejvíc na CT 3 na Rokycansku, jihu Plzeňska a Domažlicku. Na obě půjde letos víc peněz. "Zohlednili jsme možnosti žádat o kofinancování z evropských programů ITI (Integrované teritoriální investice Plzeňské aglomerace) a IROP a dále ze Státního fondu dopravní infrastruktury. U CT 3 podpořil kraj část v Chotěšově na lávku přes Radbuzu," řekl Čížek. Pěší a cyklisté už nebudou muset po silnici druhé třídy do Stoda. Na CT 3 jsou dále podpořené části v Horšovském Týně a Blížejově, obojí na Domažlicku. Na trase číslo 37 do Českého lesa pak Břasy na Rokycansku a Bělá na Domažlicku.

Dále kraj výrazně dotuje čtyřicetikilometrovou cyklotrasu z Plzně do Brd, kde už chybějí jen úseky kolem Starého Plzence a Šťáhlav. "Plzenci letos zas dáváme drobnější podporu, ale v obou těch místech to ještě nebude hotové. Vše ostatní až do Brd už je," uvedl Čížek.

Kraj letos podpoří i Otavskou cyklostezku na Horažďovicku v turistické oblasti kolem Rábí a Žichovic. Spolupracujeme s jižními Čechy," řekl náměstek. Jen do vesničky Hejná půjde téměř pět milionů korun, protože ji kraj potřebuje propojit s hlavní linií.

Kraj přijímal žádosti od 1. března do 1. dubna, peníze schválil deseti žadatelům. Jde o osm projektů oprav nebo výstavby úseků dálkových cyklotras a o dva na specializovanou cyklistickou infrastrukturu. Dotace už schválila rada, ale ještě je musí podpořit zastupitelstvo.

Pokud obce-žadatelé dostanou dotaci z programů ITI, IROP a SFDI, kraj jim dodá celou sumu, kterou musí podle dotačních podmínek akci spolufinancovat. "Teď se snažíme dostat řadu cyklostezek do ITI na příští rok," uvedl náměstek. Pokud obce mimokrajské dotace nezískají, zaplatí jim kraj 85 procent nákladů, ale malým vesničkám víc, což je třeba případ Hejné.

V Dobřívi na Rokycansku a ve Zruči-Senci za Plzní podpoří kraj pumptrackové dráhy. "Nemohou je ze svého rozpočtu plně financovat. Díky geografické poloze a navazující infrastruktuře budou mít širší přesah," dodal Čížek.