husqvarna

Plzeň se s ŘSD dohodla na urychlení přípravy tří klíčových dopravních staveb

Plzeň (ČTK) - Město Plzeň se dnes dohodlo s regionální pobočkou Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na urychlení přípravy klíčových dopravních staveb. Jde hlavně o východní obchvat, tedy novou silnici I/20 z jižního okraje města na sever, přípravu všech tří úseků nově plánované trasy průtahu Plzní, tedy silnici I/27, a přestavbu nejzahlcenějšího dopravního uzlu ve městě - okružní křižovatky "U Makra", jejíž kapacita se má výrazně zvýšit. Cílem těchto významných investic je odvedení tranzitní dopravy ze zatížených silnic, řekl ČTK náměstek primátora Aleš Tolar (STAN).

"Z velkých staveb je pro ŘSD prioritou východní obchvat. Od něj si slibujeme, že odvede severojižní tranzit z centra města," řekl. Je hotová nultá etapa kolem Boleveckého rybníka. Město pomáhá zejména s výkupy pozemků. Podle šéfa plzeňské oblasti ŘSD Miroslava Blabola se zpožďují projekční práce a schvalovací procesy první etapy, protože k výstavbě je nutná koordinace se Správou železnic, která je ve skluzu s projektem poslední etapy železničního uzlu Plzeň. "Výhled pro získání společného stavebního povolení se posouvá na rok 2025, předpokládáme, že na první polovinu. Termín pro získání územního rozhodnutí pro druhou etapu odhadujeme na druhou polovinu roku 2024," uvedl.

Město a ŘSD se dále dohodly na pokračování příprav všech tří úseků nově plánované trasy průtahu I/27. Povede v úsecích Sukova - Borská, Borská - Přemyslova a Přemyslova - Karlovarská. "Nejdále je Sukova - Borská, kde se očekává stavební povolení v průběhu roku 2025. Projektu v úseku Korandova - Kotkova se ujme město, které připravuje zobousměrnění komunikace podél Husova náměstí," uvedl náměstek primátora Pavel Bosák (Piráti). Na etapu Přemyslova - Karlovarská zadalo ŘSD dopravně technickou studii. "Požadujeme, aby v další fázi projektové dokumentace proběhla architektonická soutěž, jelikož půjde o výraznou stavbu v exponované lokalitě, což nepochybně ovlivní krajinný ráz. Podle mého názoru má potenciál stát se pozitivně vnímanou architektonickou dominantou města," řekl. ŘSD přislíbilo, že architektonickou soutěž vypíše. Cílem nové trasy I/27 je převedení tranzitní dopravy z Karlovarské a Klatovské ulice i zklidnění centra.

Projekt přestavby křižovatky U Makra pokračuje podle Tolara podle harmonogramu. "Rozšíří se na třípruhovou světelně řízenou 'turbookružní' křižovatku s částečně oddělenými jízdními pruhy. Doháníme časovou ztrátu po dokončení západního okruhu," řekl. Okruh, dokončený letos v únoru, využívá denně až 17.000 vozidel, což citelně ulevuje centru Plzně, ale vyvolává dopravní komplikace na okružní křižovatce. Práce na jejím rozšíření začnou příští rok překládkami sítí a o rok později se uzel rozšíří.