Komatsu potřebu bagr

Plzeň schválila koncepci pro rozvoj a obnovu centra

Plzeň 1. září (ČTK) - Plzeň schválila novou koncepci rozvoje a obnovy centra města, zahrnující plochy o zhruba 200 hektarech. Vytvořením podmínek pro možnou novou zástavbu chce radnice hlavně zvýšit počet obyvatel trvale žijících v této části města. Dále navrhuje zklidnit automobilovou dopravu a zkvalitnit veřejná prostranství pro trávení volného času. Vytváří také podmínky pro usnadnění pohybu pěších uvnitř centra, i ve vztahu k navazujícímu okolí, k řekám a dále do krajiny, řekl ČTK náměstek primátora Pavel Šindelář (ODS).

Dokument, který aktualizoval materiál z roku 2010, navrhuje vizi centra na příštích více než deset let a postup obnovy. Centrální oblast je vymezena podle lokalit stanovených územním plánem města a oproti dokumentu z roku 2010 se rozšířila o lokality U Škodovky, Jíkalka a Hamburk.

Mezi základní problémy centra patří především poškození, kdy na více než pětině území zástavba buď zcela chybí, nebo je neodpovídající. S výjimkou historického jádra je velmi nízká i kvalita veřejných prostranství. To jsou podle náměstka hlavní příčiny nízké hustoty osídlení centra, která je méně než 50 obyvatel na hektar. Průměr ve městě je přitom více než dvojnásobný. Magistrát chce proto motivovat zejména soukromé investory, aby zastavěli proluky v centru. Samo město už tam volných ploch moc nemá.

"Dokument podrobně řeší například hustotu obyvatel, zastavěnost území a stav a potenciál veřejných prostranství. Bude pokladem pro městskou správu při rozhodování o projektovém a strategickém řízení. Ukazuje směr, jak s centrem v budoucnosti dále pracovat," řekl Šindelář. Z dokumentu vyplývá, že bude například prověřována adekvátnost a rozsah zástavby před Komerční bankou a v proluce v Křižíkových sadech, v jejíž celé ploše je navrženo veřejné prostranství.

Navrhovaná plošná opatření se zaměřují například na městský mobiliář, umění ve veřejném prostoru a na cyklistiku. Například je navržena cyklistická linie, tzv. greenway, po pravém břehu Radbuzy na již vybudovaných cyklostezkách s možným využitím plánované nové lávky proti ulici U Lázní. Jednotlivá opatření se pak týkají jen menších lokalit, ulic nebo stavebních bloků.