Komatsu potřebu bagr

Plzeň postaví centrum služeb pro bezdomovce za 120 milionů korun

Plzeň 13. prosince (ČTK) - Plzeň zvýší kapacity služeb pro bezdomovce. Ve Wenzigově ulici, kde Městská charita Plzeň provozuje noclehárnu, začne město příští rok stavět Centrum služeb pro osoby bez přístřeší za 120 milionů korun. Téměř 78 milionů pokryje získaná evropská dotace z IROP na integrované teritoriální investice. Přijetí dotace schválili dnes zastupitelé. Centrum zvýší kapacitu noclehárny, nízkoprahového denního centra i dalších služeb, řekl novinářům primátor Martin Baxa (ODS).

V Plzni žije podle průzkumů přes 400 bezdomovců, do velké studie bezdomovectví, kterou letos nechalo město zpracovat, se jich zapojilo téměř 300. "Centrum služeb pro osoby bez přístřeší ve Wenzigově ulici zahrnuje výstavbu zázemí pro noclehárnu a nízkoprahové denní centrum a nový azylový dům komunitního typu, který umožní efektivnější sociální práci s uživateli této služby. U této služby vycházíme z dlouhodobých zahraničních zkušeností. Obě zařízení budou navíc bezbariérová, a tak bude možné poskytovat služby i lidem bez domova se sníženou mobilitou, což v současnosti není možné,“ řekl Baxa.

Město by mělo projekt předfinancovat ze svého rozpočtu. Stavět by se mělo v letech 2022 až 2023. V jednom z nových objektů bude zařízení městské charity, které rozšíří provoz dosavadního Domova sv. Františka. Ve druhé novostavbě bude Armáda spásy provozovat azylový dům komunitního tipu s názvem Patronus. V charitním objektu se počítá s kompletním provozem služeb noclehárny a nízkoprahového denního centra. Kapacita centra bude 30 míst pro ženy a 30 míst pro muže, což představuje rozšíření služby o 20 míst. Noclehárna bude mít 56 lůžek, o deset víc než dosud.

V původní budově Domova sv. Františka by se měl uvolnit prostor pro zázemí terénních programů a vznikne i záložní prostor 30 míst pro poskytnutí noclehu v zimním období. Nový Azylový dům s kapacitou 26 lůžek bude poskytovat lidem bez přístřeší ubytování na přechodnou dobu a prostřednictvím individuální sociální práce pomáhat při jejich začlenění do společnosti, včetně návratu na trh práce, a bude podporovat nezávislost na sociálních službách. V tomto domě budou mít klienti samostatné pokoje včetně sociálního zázemí, jídelnu, prádelnu, sušárnu, kuchyni, dílnu a pobytový vnitroblok.

Plzeň počítá s finančním zajištěním provozu centra ze státního rozpočtu, z rozpočtu Plzně a Plzeňského kraje. Město a kraj uzavřely memorandum o spolupráci, podle nějž náklady, které nebude možné hradit z dotace na poskytování sociálních služeb ze státního rozpočtu, po odečtení výnosů zařízení, budou hradit město a kraj v poměru jedna ku jedné. Na předpokládaný provozní podíl města bude od roku 2023 připraveno ročně pět milionů korun.