Komatsu potřebu bagr

Plynová krize posílila zájem o LPG. Na kolik vyjde investice do propanového vytápění?

V souvislosti s energetickou krizí vyvolanou ruskou agresí vůči Ukrajině značně vzrostla poptávka po vytápění čistým propanem (LPG). Zatímco dříve se jednalo zejména o alternativu pro neplynofikované lokality nebo odlehlé oblasti, v současnosti význam LPG roste. Přechod ze zemního plynu na propan nevyžaduje instalaci nového kotle. Není ani nutné investovat do vlastního zásobníku na plyn. Praktičtějším řešením je jeho pronájem od dodavatele LPG.

I když stejně jako u jiných zdrojů energie došlo v případě LPG k určitému zdražení, stále se jedná o cenově velmi stabilní palivo. Současná geopolitická situace totiž nemá na dodávky propanu zásadní vliv. „Zdroje LPG lze snadno diverzifikovat a veškerou tuzemskou poptávku uspokojit z jiných než ruských zdrojů. Bezprostředně po vypuknutí války na Ukrajině jsme proto nákup LPG z Ruska ukončili a naše dodávky vykrýváme bez větších potíží z jiných zdrojů,“ říká Jiří Karlík ze společnosti Primagas, podle něhož letos průměrná cena čistého propanu vzrostla asi o 40 %.

To je zcela odlišná situace než u zemního plynu, který si tak vynutil zastropování ceny, ale též u tuhých paliv, kde se letos ceny často více než zdvojnásobily. Jak již dříve uvedla Česká asociace LPG, propanové vytápění aktuálně vychází v průměru na 3 Kč/kWh, a to včetně DPH, dopravy plynu a dalších poplatků. Přitom aktuálně nastavený strop u ceny zemního plynu se týká čistě jen ceny komodity, k níž je třeba připočíst ještě poplatky za distribuci plynu a poplatek operátorovi trhu.

Pro přechod na propan je nejvyšší čas

Dodavatelé LPG proto v letošním roce evidují více než stoprocentní nárůst poptávek. Kromě domácností propan doslova objevily také mnohé firmy, které jím buď zcela nahradily zemní plyn, nebo si pořídily zásobník LPG jako záložní zdroj pro případ výpadku dodávek zemního plynu. Vzhledem k enormní poptávce i zdlouhavému povolovacímu procesu pro instalaci větších firemních plynových úložišť je ale přechod na propan u firem pro následující zimu již nereálný.

V případě rodinných domů, eventuálně menších firem však přechod na LPG ještě letos stihnout lze. Je ale nejvyšší čas a překážkou mohou být omezené kapacity projektantů a montážních firem. K instalaci běžných menších zásobníků – typicky o kapacitě 2 700 nebo 4 850 litrů kapalného propanu – včetně plynovodní přípojky ze zásobníku do domu není nutné stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, postačí územní souhlas.

Kolik to bude stát?

Konkrétní investice je samozřejmě značně individuální záležitostí. Pokud již domácnost využívala zemní plyn, může stávající plynové spotřebiče používat nadále. Při přechodu na propan je však většinou třeba kondenzační kotel, průtokový ohřívač vody nebo sporák takzvaně přetryskovat, tedy vyměnit trysky hořáků. K významnějším položkám celkových nákladů pak patří zejména projektová dokumentace, instalace plynového potrubí a napojení zásobníku na kotel či terénní úpravy a instalace samotného zásobníku i jeho doprava.

„Dobrou zprávou je, že propanový zásobník si není nutné pořizovat do vlastnictví. Pravidelným odběratelům poskytujeme vlastní zásobníky do pronájmu za ceny, které jsou oproti distribučním a jiným fixním platbám za zemní plyn a elektřinu zanedbatelné. Zákazníkovi tak odpadá starost o servis a revize, současně ušetří vyšší desítky tisíc jen za nákup vlastní nádrže,“ vysvětluje Jiří Karlík. „Uvažujeme-li přechod ze zemního plynu na propan u rodinného domu s vytápěnou plochou mezi stem a dvěma sty metry čtverečními, s využitím stávajícího plynového kotle a instalací plynového zásobníku do pěti metrů krychlových, pohybuje se při započtení všech dílčích prací a materiálu celková investice přibližně mezi 60 a 100 tisíci korunami,“ vypočítává Jiří Karlík.

Zdroj: Primagas