husqvarna

PlanRadaru se na navzdory turbulencím na stavebním trhu vloni dařilo: zaznamenal 50% globální růst

PlanRadar, přední platforma pro efektivní správu a řízení dokumentace, procesů a komunikace ve stavebnictví, oznamuje celosvětový meziroční růst o více než 50 %. Přispělo k němu dlouhodobé zaměření na inovace a strategické plánování, které společnosti v roce 2023 pomohlo čelit výzvám v odvětví i geopolitickým změnám.

Od svého založení před deseti lety se společnost rychle etablovala jako jeden ze světových lídrů na poli PropTech aplikací (z anglických slov property & technology). Zásadní rozmach přišel poté, co v roce 2022 získala od investorů během investičního kola série B přibližně 70 milionů USD na další rozvoj podnikání. To firmě umožnilo navýšení pracovní síly, investic do výzkumu i vývoje a expandování na nové trhy. Jen za rok 2023 se firma personálně rozrostla o 150 zaměstnanců.

Silné zastoupení na evropských trzích

Rostoucí vliv společnosti PlanRadar je současně reakcí na neustále se zvyšující globální poptávku firem po možnostech digitalizace ve stavebnictví, stejně jako výsledkem úspěšné osvěty a transformace odvětví, které se dlouhodobě bránilo modernizaci. Evropa, která je pro PlanRadar primárním trhem, vykázala 50% nárůst příjmů, a to navzdory všeobecnému poklesu stavebních prací v odvětví. Tahouny zůstávají zejména Německo, Rakousko, Švýcarsko a Itálie společně s Velkou Británií. Pozoruhodný 90% nárůst zákazníků zaznamenalo Španělsko, což signalizuje pozitivní reakci na evropskou sektorovou nestabilitu.

Ambiciózní, ale úspěšná expanze v regionech MENA a APAC

Asijsko-pacifický region stejně jako oblast Blízkého východu a severní Afriky se ukázaly jako “vycházející hvězdy”, což je v souladu s prognózami o stabilním růstu v obou těchto regionech. PlanRadar je zde přítomen od roku 2022 s kancelářemi v Dubaji, Singapuru a Sydney. Asijská expanze vedla ke zdvojnásobení klientské základny PlanRadaru v roce 2023, což ukazuje velký potenciál těchto trhů, na které se bude společnost i nadále zaměřovat.

„Cílem je posílit naši pozici v nových regionech, do kterých jsme expandovali. Jde o dynamické ekonomiky, v jejichž růstu nabývá stavebnictví stále větší roli. Chceme proto figurovat jako stabilní partner, který tento růst pomáhá akcelerovat. Pro PlanRadar bude rok 2024 plný novinek mimo jiné souvisejících s uvedením několika funkcí navázaných na umělou inteligenci,“ komentuje Ibrahim Imam, spoluzakladatel a výkonný spoluředitel společnosti PlanRadar.

Strategické plánování v nejisté době  

Posledních několik let bylo poznamenáno rostoucí nestabilitou, která vyústila v ekonomické otřesy. To klade rostoucí tlak na společnosti působící napříč regiony i odvětvími, stavebnictví nevyjímaje. Devízou PlanRadaru je, že zákazníky podporuje pomocí inovací v získání konkurenční výhody tak, aby byli schopni čelit turbulentním změnám a nadále prosperovat.

„Podstatnou část našeho obchodního modelu tvoří práce s klienty, které se snažíme povzbudit a připravit na budoucí vývoj v oboru. Díky tomu jsme byli svědky mnoha transformací společností, které se rozhodly modernizovat, optimalizovat své procesy a investovat do technologií. Ty jsou nyní připravené čelit výzvám, které globální ekonomika přinese,“ vysvětluje Sander van de Rijdt, spoluzakladatel a výkonný spoluředitel společnosti PlanRadar.

Produktové novinky – snadná využitelnost na prvním místě

Zaměření společnosti na měnící se požadavky odvětví i spokojenost klientů přispělo k významným inovacím ve výzkumu a vývoji, které vyústily v implementaci nových nástrojů. V roce 2023 PlanRadar zavedl funkci pro řízení dokumentů, která zákazníkům umožňuje centrálně spravovat plány a dokumenty. Veškeré schvalovaní je tak možné realizovat v rámci jedné platformy, místo toho, aby bylo rozptýleno do několika komunikačních kanálů. Systém samozřejmě disponuje spolehlivým verzováním pro přehlednost i organizaci souborů. Tato nová funkce uživatelům pomáhá spravovat plány a dokumenty od velmi raných fází, tj. od plánování projektu přes výstavbu až po jeho následný provoz. Centralizace je základní a osvědčenou funkcí PlanRadaru. Kromě toho, že zvyšuje transparentnost, tak šetří čas, což firmám umožňuje soustředit se na důležitější záležitosti jako je obchod či servis zákazníkům.

Spolu s průběžnými aktualizacemi a novými funkcemi došlo ke dvěma dalším klíčovým vylepšením. Nástroj „Calendar view“ byl zaveden kvůli lepší přehlednosti zadávaných tiketů, které jsou v různých podobách (foto, video, audionahrávka či dokument) využívány ke sledování úkolů, podchycení vad a nedodělků, zaznamenávání denních protokolů či vytváření kontrolních seznamů. Uživatelé je chtěli mít možnost sladit s vlastními stavebními deníky. Tam, kde dříve bylo možné vidět tikety formou seznamu anebo vizuálního plánu, nyní PlanRadar nabízí podrobné zobrazení v kalendáři, které usnadňuje jejich začlenění do každodenního plánování. Také funkce „Schedule“ byla vylepšena, aby uživatelům pomohla při řízení projektů propojit veškeré souvislosti a stanovit plán výstavby. Právě díky ní mají jasnější přehled o celém projektu a vidí všechna potenciální rizika a zpoždění, díky kterým mohou lépe připravit případné krizové plány.

Jak uživatelé používali PlanRadar v roce 2023:

  • Bylo vytvořeno více než 8,5 milionu tiketů
  • Nahráno bylo více než 14 milionů obrázků a 700 000 plánů
  • Proběhlo cca 1,2 miliardy interakcí
  • Bylo použito cca 28 terabajtů úložiště pro stahování a nahrávání za měsíc

Významné projekty v tuzemsku i zahraničí

PlanRadar byl v minulém roce využit během výstavby celé řady zajímavých projektů, u kterých pomáhal korigovat postup stavebních prací v souladu se stanoveným rozpočtem i časovým plánem.

DANUBEFLATS ve Vídni, Rakousko: Jedná se o nejvyšší rezidenční budovu Rakouska s přibližně 670 novými byty, která vyniká svým rozsahem a současně přinesla řadu výzev. Ať už šlo o nestabilní podloží kolem nedaleké řeky Dunaj, hmotnostní omezení kvůli blízké dálnici či fakt, že budova byla stavěna u mostu, který se kdysi zřítil, což vyžadovalo zvýšenou opatrnost. Každý uživatel PlanRadaru ušetřil přibližně 8 hodin týdně díky efektivnější práci, lepší komunikaci a centralizaci všech potřebných informací.

Stadion NK Osijek v Chorvatsku: Fotbalový stadion na pozemku o ploše 15 hektarů a s více než 13 000 míst k sezení patří k nejmodernějším svého druhu. PlanRadar byl využíván jak ve fázi návrhu, tak realizace. Dle analýzy tiketů se finanční úspora při používání softwaru pro správu defektů od PlanRadaru odhaduje na 10 000 EUR na inženýra.

ZŠ Guliver v Banské Štiavnici na Slovensku: Realizace architektonicky oceňované soukromé školy Guliver s kapacitou pro 180 žáků, která je zasazena do venkovního parku se dvorem a sportovním areálem, je příkladem pro objekty občanské vybavenosti, které jsou standardně financovány z kapes daňových poplatníků. Využívání PlanRadaru ušetřilo přibližně pět návštěv na stavbě měsíčně, týmová spolupráce se zlepšila až o 50 % a celkově se eliminovalo cca 60 % papírových plánů.

Přestavba obchodního domu IKEA v Brně: Rekonstrukce a rozšíření obchodního domu nábytkářského řetězce bylo realizováno po dobu jednoho roku, během něhož probíhaly stavební činnosti 7 dní v týdnu 24 hodin denně, a to při zachování plného provozu. Velký důraz byl kladen na nová udržitelná řešení včetně instalace fotovoltaiky na střeše. U činností, u kterých byl používán PlanRadar, byla pozorována úsporu času o 60 až 70 %.