Komatsu potřebuju bagr

PlanRadar: Stavebnictví v roce 2024 čekají výzvy i příležitosti

Přepokládá se, že letošní rok přinese mnoho ekonomických výzev a nejistot. Po loňské stagnaci je situace na trhu velmi proměnlivá a může se kdykoliv změnit, ať už k lepšímu či horšímu. Firmy se proto musí pružně přizpůsobovat novým podmínkám, což vyžaduje rychlé změny ve strategiích a prioritách. A využití moderních technologií může být pro úspěšné řešení těchto výzev klíčové. Společnost PlanRadar, která provozuje digitální platformu pro efektivní správu a řízení procesů, komunikaci a dokumentaci ve stavebnictví, shrnuje postřehy odborníků napříč realitním sektorem a přináší prognózu pro tento rok. Díky své dlouhodobé přítomnosti na trhu a spolupráci s různorodými klienty, od investorů přes generální dodavatele až po projektové manažery a architekty, má PlanRadar široký a komplexní pohled na situaci, který pojímá mnoho perspektiv.

„Zatímco rok 2023 přinesl stagnaci napříč realitními sektory, v letošním roce by mohlo dojít ke klíčové změně. Nicméně firmy zatím vyčkávají a sledují dopady různých ekonomických faktorů na trh,“ komentuje Adam Heres Vostárek, expert na digitalizaci ve společnosti PlanRadar, a dodává: „Prakticky neustále se objevují nové geopolitické problémy. Po celém světě je v důsledku toho vidět znatelné kolísání trhu. Strategie připravenosti, podpořená vhodnou technologií, proto může mít naprosto zásadní vliv na obchodní stabilitu firem.“

Inflace a geopolitická rizika jako hlavní hybatelé trhu

Prognóza pro evropský realitní v letošním roce nemá jasné obrysy. Zahrnuje předpovědi pomalého růstu, ale i hrozby ekonomických výzev. Opožděný vliv vyšších úrokových sazeb a konzervativních úvěrových praktik by mohl negativně dopadat jak na spotřebitelské výdaje, tak investice, a to i ve stavebnictví.

„Řada evropských studií očekává, že stavební produkce bude klesat kvůli inflaci, zvyšování úrokových sazeb a zpomalující globální ekonomice. Tyto ekonomické výzvy ztěžují možnosti financování, prudce zvyšují náklady a snižují životaschopnost stavebních firem. Navrácení na úroveň před pandemií se tak zdá nejméně do roku 2025 nepravděpodobné,“ popisuje Adam Heres Vostárek.

Vzhledem k tomu, že centrální banky během uplynulého roku zvedaly úrokové sazby, značná část sektoru zůstala v „udržovacím režimu“ a s napětím vyhlíží příznivější podmínky v roce 2024. Šíří se všeobecný optimismus, že globální inflace začíná klesat. Nicméně obavy z jejího dalšího vývoje i potenciálního vlivu nejen na úrokové sazby, ale i likviditu nadále přetrvávají. Vyšší náklady na půjčky a omezený přístup k půjčkám obecně mohou značně ztížit zahajování nových stavebních projektů, stejně jako pokračování těch stávajících.

Nálada na trhu úzce souvisí i s geopolitickými faktory. Ty mohou mít přímý dopad na hospodářský růst prostřednictvím vlivu na důvěru spotřebitelů a firem, jež ovlivňují výdaje a investiční rozhodnutí. Prostřednictvím narušení dodavatelských řetězců také mohou působit na ceny komodit. Možné politické změny tak přispívají ke všeobecné nejistotě a zdrženlivosti, obzvláště pokud jde o projekty, které vyžadují rozsáhlé investice.

Nedostatek bydlení v Evropě: Výzva pro trh s nemovitostmi

Další výzvou je velký nedostatek nových bytů, snížená stavební činnost i pokles rezidenčních projektů v přípravě. Počet obyvatel ve městech stoupá, a přestože velikost domácností se oproti minulým letem postupně zmenšuje, poptávka po novém bydlení neustále roste. Navzdory nadějným vyhlídkám pro letošní rok nemá nabídka šanci dorovnat poptávku. Firmy se potýkají s nedostatečným financováním, zdlouhavými plánovacími procesy i nejistotou ohledně hodnoty nemovitostí po jejich dokončení. To vše nadále zhoršuje dostupnost bydlení. 

Nová éra stavebnictví – ESG se dostává do popředí

Stále palčivějším tématem je také ochrana životního prostředí. Profesionálové napříč realitními sektory postupně zavádějí různá ekologická opatření, která jsou motivována jak mezinárodními regulacemi např. z EU, tak lokálními předpisy a inovativními přístupy jednotlivých firem. To vše představuje začátek nové éry ve stavebnictví s důrazem na ESG.

„Je pravdou, že nové regulace mohou být spojeny s překážkami. Na druhou stranu budovy s ekologickou certifikací nabízejí konkurenční výhodu na trhu, protože zajišťují vyšší poptávku ze strany společností, které se zavázaly k naplňování cílů ESG. A jejich počet neustále roste,“ uvádí Adam Heres Vostárek a doplňuje: „Tomu odpovídají i investice do digitálních řešení s ohledem na udržitelnost a obnovitelné zdroje energie. Ty v posledních třech letech významně stoupaly. Ukázal to i náš nedávný průzkum o stavu digitalizace ve stavebnictví: v tomto směru investovalo celkem 66 % respondentů.“ 

Technologie jako cesta k efektivitě a stabilitě

Ekonomická nejistota se promítá i do ziskovosti společností. Využití moderních technologií jim může poskytnout podporu a nabídnout flexibilní řešení. Firmy musí být finančně odolné, aby vydržely různé neúspěchy, ale měly by být také připraveny chopit se příležitostí, které se v těchto výzvách objevují.

Průzkum PlanRadaru potvrdil, že mnoho společnosti již tento potenciál zaznamenalo a 97 % odborníků očekává v následujících třech letech nárůst investic do digitalizace. „Hlavní výzvou, kterou pozorujeme ve většině zemí, je lpění na tradičních postupech společně se skepticismem ohledně návratnosti investice (ROI),“ vysvětluje Adam Heres Vostárek a pokračuje: „Přesto 95 % účastníků průzkumu, kteří začali využívat specializovaný software pro stavebnictví, zaznamenalo úsporu nákladů. Celkem 35 % z nich odhaduje úspory ve výši 10 až 30 %. VPlanRadaru umožňujeme našim klientům provádět informovaná rozhodnutí aflexibilně přizpůsobovat jejich strategie. S využitím prediktivní analýzy a strojového učení pomáháme minimalizovat rizika a efektivněji alokovat zdroje, díky čemuž společnosti dosahují lepších finančních výsledků." 


V dnešní době existuje mnoho digitálních nástrojů, které jsou navrženy tak, aby pomohly firmám snížit zátěž a šetřit čas a náklady. Stavebnictví, které má značný podíl na tuzemském HDP, si nemůže dovolit tyto nástroje ignorovat. Nové technologie umožňují firmám efektivnější fungování a přispívají k jejich dlouhodobé finanční stabilitě. I když před námi stojí náročný rok, přináší s sebou zajímavé příležitosti a naději na růst, které lze podpořit spoluprací mezi lídry v oboru a inovátory v oblasti technologií.