husqvarna

Plán rozvoje FN Olomouc počítá s investicemi za více než 15 miliard Kč

Olomouc 7. dubna (ČTK) - Investice za více než 15 miliard korun zahrnují čtyři plánované etapy rozvoje areálu Fakultní nemocnice Olomouc, které jsou součástí nového generelu tohoto zdravotnického zařízení na příštích 15 a 30 let. Na seznamu chystaných investic je stavba nových pavilonů i další stavební úpravy v areálu nemocnice. Novinářům to dnes řekl ekonomický náměstek a zástupce ředitele FN Olomouc Tomáš Uvízl.

Uvízl upozornil, že odhadovaná hodnota plánovaných investic je postavena na cenách ze začátku roku 2020, stavební práce od té doby kvůli epidemii koronaviru podražily. Například nový pavilon B za dvě miliardy korun má být postaven na místě více než 100 let staré nemocniční budovy, pro kterou se vžil název Franz Josef. FN Olomouc postupně přestěhovala pracoviště z této budovy do okolních pavilonů. Plánovanou demolici starého objektu ale oddálila epidemie koronaviru, jelikož část letitého pavilonu slouží pro hospitalizaci pacientů s koronavirem. Budova by mohla být zbourána v závěru letošního roku.

Do nového pavilonu B se mají přestěhovat kliniky neurologie, neurochirurgie, ortopedie a traumatologie. "Své provozy do této budovy rozšíří také urgentní příjem, radiologická klinika, centrální operační sály a klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Vznikne zde mimo jiné deset operačních sálů, tři sály pro jednodenní chirurgii se zázemím pro dospávání a jednotka intenzivní péče pro jmenované lůžkové obory," uvedl Uvízl.

Připravuje se také stavba pavilonu F pro III. interní kliniku, kliniku plicních nemocí a tuberkulózy, infekční kliniku a budoucí kliniku rehabilitace. S pavilonem B bude sousedit nová budova C1 pro porodnicko-gynekologickou kliniku a novorozenecké oddělení. Propojen s ní bude chystaný pavilon C2, který poskytne zázemí klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie, lůžkové části oční kliniky a kliniky ORL i rozšířeným centrálním operačním sálům. Podle Uvízla se tak funkčně propojí všechny chirurgické obory do jednoho polyfunkčního bloku.

"Prvořadou prioritou, z níž jsme při tvorbě generelu vycházeli, je samozřejmě pacient, respektive jeho vnímání pobytu v nemocnici. Na celý areál i na jednotlivé budovy jsme se snažili dívat právě jeho očima," řekl Uvízl, podle kterého plán rozvoje nemocnice také zohlednil různé způsoby dopravy pacientů na jednotlivé kliniky. Součástí dlouhodobého plánu rozvoje je také vybudování zázemí pro inovační spolupráci nemocnice s firmami v areálu bývalé pevnosti, kde má vzniknout i muzeum zdravotnické techniky.

FN Olomouc letos začala dostavbu a rekonstrukci kliniky nukleární medicíny, která si vyžádá 299 milionů korun. Na podzim 2020 zprovoznila pavilon hematoonkologické kliniky a o dva roky dříve novou budovu II. interní kliniky. FN Olomouc je šestou největší nemocnicí v ČR. Zařízení má pět desítek pracovišť, bezmála 1200 lůžek a 4226 zdravotnických i nezdravotnických zaměstnanců.