Perspektivy a výzvy digitalizace ve stavebnictví: PlanRadar přináší pohled více než 1 300 odborníků z oboru

 

  • 97 % účastníků průzkumu ve své společnosti očekává nárůst investic do digitalizace během příštích tří let.
  • Respondenti 8 z celkem 15 zemí včetně České republiky předpokládají, že jejich firmy zvýší investice do digitalizace převážně v rozsahu 5 až 10 %.
  • Největší investice se mají týkat softwaru pro řízení stavebních projektů.
  • Mezi dvě hlavní překážky, které zpomalují zavádění nových technologií, patří podle odborníků příliš tradiční názory zúčastněných stran v odvětví a domnělá nízká návratnost investic.

20. listopadu 2023 – Stavebnictví je jedním z nejstarších oborů, které si dlouhodobě zachovává svou tradiční tvář. Nicméně i toto odvětví si postupem času prochází digitální transformací, což aktuálně potvrzují výsledky nejnovějšího průzkumu společnosti PlanRadar. Ta zanalyzovala odpovědi více než 1 300 odborníků z 15 zemí světa včetně tuzemska, přičemž se zaměřila na stávající úroveň digitalizace ve stavebním sektoru a perspektivy jejího růstu v následujících třech letech. Mezi hlavní zjištění patří, že 97 % respondentů očekává v rámci své společnosti zvýšení investic do digitalizace, i když 77 % dotazovaných považuje zavádění nových technologií ve svých týmech za obtížné. Pozitivní zprávou je, že tuzemští profesionálové patří v tomto směru mezi největší optimisty.

„Češi mají specifickou náturu a podle mých zkušeností si obzvláště mladá nastupující generace ráda zkouší a testuje nové technologie. To je vidět i na jejím přístupu k zavádění inovací ve firmách: v realizovaném průzkumu má hned po Rakousku nejvyšší procento respondentů (28 %), kteří považují implementaci digitálních nástrojů za snadnou,“ komentuje Adam Heres Vostárek, expert na digitalizaci ve společnosti PlanRadar, a dodává: „S tím, že se budou investice do digitalizace v následujících třech letech zvyšovat, pak souhlasí téměř všichni dotázaní. V ČR konkrétně 94 %.“

Výzvy při zavádění nových technologií

„Zdá se, že všichni odborníci napříč segmenty stavebnictví se shodují v nutnosti digitalizace odvětví, nicméně stále vidíme vysoké procento firem, které v posledních třech letech vůbec neinvestovaly do moderních technologií jako robotika (82 %), 3D tisk (80 %), umělá inteligence (74 %), virtuální realita (72 %) nebo BIM (41 %). Stejně tak se více než 65 % odborníků[1] domnívá, že v posledních letech nedošlo v jejich firmách k nárůstu počtu pracovníků pro oblast digitalizace – a pokud ano, jednalo se o méně než 5 %. Proto jsme jako první zkoumali překážky, které firmám v tomto rozvoji brání, přestože panuje všeobecný konsenzus, že jsou naprosto zásadní,“ popisuje Adam Heres Vostárek.

Celkem 8 z 15 zemí považuje za hlavní překážku, která zpomaluje zavádění nových technologií a investic do nich, příliš tradiční pohled jednotlivých účastníků stavebního procesu. V ČR ho zmínilo 32 % respondentů. Hned na druhé příčce se s 20 % odpovědí shodně umístily důvody spojené s obávanou nákladností implementace a domnělou nízkou návratností investice.

Které technologie čeká rozvoj?

Míra očekávaného růstu se mezi analyzovanými zeměmi liší. Největší podíl respondentů (29 %) odhaduje zvýšení investic mezi 5 až 10 %. Avšak nezanedbatelné množství odborníků předpokládá ještě výraznější pokrok: 22 % dotazovaných v České republice predikuje vzestup investic o 11 až 30 %, zatímco téměř čtvrtina (24 %) přes 31 %.

Tyto investice budou podle výsledků průzkumu mířit hlavně do softwaru a platforem, které usnadňují řízení staveb a nemovitostí, což konkrétně v České republice potvrdilo 68 % dotázaných. Druhou nejsilnější oblast by měly tvořit investice do digitálních řešení, která podporují energetickou účinnost a obnovitelné energie. Nárůst u nich v tuzemsku očekává rovněž 68 % respondentů. Čím dál větší pozornost si také získává metoda BIM modelování, do které předpokládá investici 6o % místních respondentů.

„Ačkoliv odborníci z různých zemí mají lehce odlišné preference, hlavní trendy, které stavebním byznysem v oblasti nových technologií rezonují, se v zásadě neliší. K nim mimo jiné patří i možnost využívání umělé inteligence a virtuální či rozšířené reality. To si uvědomuje celá řada odborníků, Česko nevyjímaje. Investice do těchto technologií očekává 39 % a 34 % zdejších respondentů,“ vysvětluje Adam Heres Vostárek a dodává: „Technologie jako 3D tisk či automatizaci a robotiku bude většina společností působící ve stavebnictví rozvíjet spíše okrajově, i když v tuzemsku jsme mírně nadprůměrní a držíme se nad 30 %.“

Potenciál je obrovský, důležité je nezaostat

Spektrum benefitů spojených s rozmachem digitalizace ve stavebnictví je široké. „Je třeba rozlišovat mezi různými možnostmi digitalizace, které existují na trhu, protože se liší co do náročnosti zavedení a výše investice. Nicméně jsme přesvědčeni, že z každého, i malého, technologického pokroku může firma profitovat. Společnosti, které začnou zvyšovat podíl investic do technologických řešení už nyní, budou těmi, které v blízké době budou dosahovat lepších výsledků z hlediska efektivity i výkonnosti,“ říká Adam Heres Vostárek. Například 95 % odborníků, kteří software pro řízení stavebních projektů aktuálně využívají, uvádí, že se jim díky jeho zavedení snížily náklady v rámci projektů. Celkem 35 % respondentů usuzuje, že došlo k poklesu o 10 až 30 %, zatímco 33 % odhaduje snížení v rozsahu 5 až 10 %.

Více o průzkumu:

Průzkum společnosti PlanRadar proběhl v září 2023 v 15 zemích světa: v České republice, na Slovensku, v Německu, Rakousku, Polsku, Itálii, Maďarsku, Rumunsku, Chorvatsku, Srbsku, Austrálii, Brazílii, a dále ve Francii, Španělsku a ve Velké Británii. Dohromady se jej zúčastnilo 1 326 respondentů. Kompletní výsledky průzkumu jsou k dispozici ke stažení zde.


[1] U tohoto údaje byli bráni v úvahu pouze ti respondenti, kteří byli schopni na tuto otázku odpovědět, protože měli dostatečný přehled o strategii náboru zaměstnanců v jejich firmě.