Patrik: V případě D1 u Přerova pochybil kraj, magistrát i MŽP

Přerov 23. listopadu (ČTK) - Rozhodnutí olomouckého krajského úřadu, který v červnu potvrdil změnu územního rozhodnutí na stavbu posledního úseku dálnice D1 z Přerova do Říkovic, ostravský krajský soud zrušil kvůli pochybením hejtmanství, olomouckého magistrátu i ministerstva životního prostředí. ČTK to dnes sdělil Miroslav Patrik z organizace Děti Země, která žalobu podala spolu se spolkem Krajina Dluhonice. "Soud uznal čtyři žalobní body z celkových sedmi," uvedl.

Příprava stavby D1 u Přerova se kvůli rozhodnutí krajského soudu komplikuje. Poslední úsek D1 odvede automobilovou dopravu z Přerova, kde nyní řidiči denně čekají v kolonách desítky minut. Stavba musí začít nejpozději na podzim 2021, kdy pro projekt končí výjimka z posuzování vlivu na životní prostředí (EIA).

"Soud předně uznal námitku, že požadavek závazného stanoviska EIA o vyřešení zimní údržby na dálnici při jejím průchodu ochranným pásmem vod až při kolaudačním řízení je nezákonný, neboť je to nutné doložit již při jejím umístění," uvedl Patrik. Soud podle něj také potvrdil, že všechny požadavky tří závazných stanovisek na ochranu vod, významných krajinných prvků a krajinného rázu měly být zahrnuty do podmínek územního rozhodnutí.

Olomoucký magistrát z uložených požadavků závazných stanovisek podle Patrika vybral jen některá a ta pak zahrnul do územního rozhodnutí. Krajský úřad tuto nezákonnost navzdory upozornění neopravil. Podle Patrika je to důkaz systémové podjatosti hejtmanství. "Je teď na krajském úřadě, zda odstranění nezákonností zajistí sám nebo to udělá olomoucký magistrát, přičemž MŽP musí vydat nové závazné stanovisko EIA," řekl Patrik. Připomněl, že krajský soud bude ještě rozhodovat o žalobě tří fyzických osob z Dluhonic, které se také týkají stavby úseku D1 u Přerova.

Změnu územního rozhodnutí na D1 mezi Přerovem a Říkovicemi loni v listopadu povolil stavební odbor olomouckého magistrátu, proti tomu bylo ale v prosinci podáno devět odvolání. Krajský úřad v létě odvoláním nevyhověl a změnu potvrdil. Proti změně územního rozhodnutí bylo následně podáno několik žalob, které neměly odkladný účinek a příprava důležité dopravní stavby mohla pokračovat.

Podle mluvčí přerovské radnice Lenky Chalupové soud nezpochybnil proces projednání vlivu stavby na životní prostředí a neuznal požadavek žalobce na projednání jiné varianty trasy dálnice D1. "Náprava vytknutých pochybení je tedy možná," řekla dnes ČTK Chalupová. Podle ní je nutné vyčkat, zda hejtmanství využije možnosti odvolání. "V případě teoretického úspěchu mohou pokračovat stavebně povolovací řízení, která vede ministerstvo dopravy i přerovský magistrát," uvedla. V úvahu připadá i rychlé vydání nového rozhodnutí, kterým hejtmanství zruší verdikt olomouckého stavebního úřadu. "Ten napraví vytýkaná původní pochybení," dodala.