husqvarna

Patnáctý ročník studentské „Soutěže o nejlepší projekt“ společnosti Wienerberger byl vyhlášen!

Studenti 3. a 4. ročníků středních průmyslových škol stavebních mohou ve školním roce 2023/2024 opět předvést své dovednosti v oblíbené „Soutěži o nejlepší projekt“. Tu letos již po patnácté organizuje společnost Wienerberger s.r.o., producent vysoce kvalitních cihelných systémů Porotherm, s dlouhodobým cílem podpory růstu nové generace ve stavebnictví a architektuře, a tím i celého oboru. Partnerem soutěže je i letos architektonické studio LOXIA.

Studenti 3. ročníků mohou své návrhy přihlásit do kategorie Projekt rodinného domu (s použitím cihelného zdiva Porotherm)do 10. 5. 2024, studenti 4. ročníků pak do kategorie Projekt občanské a bytové stavby (s použitím cihelného zdiva Porotherm) do 19. 4. 2024. V obou kategoriích se mohou zúčastnit také klání o speciální ocenění – Nejlepší projekt s použitím produktů značky Tondach.

„Čas neuvěřitelně letí, není to tak dávno, kdy jsme vydávali brožuru k výročí deseti let soutěže a už tu máme její patnáctý ročník. Z malé lokální soutěže pořádané jen v Českých Budějovicích se postupně stala soutěž, které se každoročně účastní více než dvacet středních průmyslových škol z celé republiky a loni jsme rekordním počtem přihlášených studentů téměř atakovali dvě stovky. Tím se ale nechceme chlubit, je to pro nás naopak obrovská motivace a zároveň závazek. Pokud chceme podpořit budoucnost našeho krásného oboru, tak musíme působit již na jeho zárodek, kterým jsou právě studenti, mladí budoucí projektanti nebo architekti, kteří jednou převezmou naše místa. Právě proto tato soutěž před patnácti lety vznikla a je to také důvod, proč v ní nadále pokračujeme a snažíme se ji neustále vylepšovat hlavně s ohledem právě na její účastníky,“ je přesvědčen zakladatel soutěže a zároveň člen odborné poroty za Wienerberger Ing. Ivo Petrášek.

Soutěž probíhá tradičně ve dvou kolech. V prvním, školním, vyberou pověření zástupci tři nejlepší práce z každé školy a také jeden nejlepší projekt s použitím produktů značky Tondach v obou soutěžních kategoriích. Všechny tyto práce pak automaticky postupují do kola druhého, celostátního. Tam z nich odborná porota složená ze zástupců společnosti Wienerberger, architektonického studia LOXIA, mediálních partnerů a nezávislého experta v oboru stavebnictví vybere tři vítězné práce z návrhů rodinných domů, další tři z návrhů objektů občanské a bytové stavby a rovněž v každé soutěžní kategorii jednu vítěznou práci s použitím produktů značky Tondach a nejlepší projekt z pohledu architektonického řešení. Porota také může udělit ve finále mimořádné ocenění projektu, jehož autor z jejich pohledu prokázal inovativní přístup.

Nadále pokračuje také spolupráce s architektonickým studiem LOXIA, která byla zahájena v ročníku 2021/2022. Zástupce společnosti má možnost se zapojit již do hodnocení školního kola a udělit „divoké karty“ až 3 projektům, které nebyly v prvním kole oceněny, ale z pohledu architektonického řešení mají svoji kvalitu. Díky tomu tyto projekty také postoupí do druhého soutěžního kola. „Jsem moc ráda, že naše zapojení do soutěže pokračuje i v dalším ročníku. V LOXIA se snažíme vzdělávání a rozvoj nové generace architektů a jejich zapojování do praxe podporovat více různými způsoby, například prostřednictvím Školy projektování, což je ojedinělý výukový program, který nabízí sérii workshopů, přednášek a dalších příležitostí. Domnívám se, že čím více příležitostí studenti dostanou, tím lépe. Těším se, že i v letošním roce objevíme mezi projekty přihlášenými do soutěže nějaké skvosty,“ sdělila Ing. arch. Jana Mastíková, hlavní architektka a partner studia LOXIA.

Pro přihlášené studenty, jejichž práce budou v rámci soutěže oceněny, jsou připraveny zajímavé finanční odměny. Ve školním kole získají při umístění v rámci své školy na 1. místě 1.500 Kč, na 2. místě 1.000 Kč a na 3. místě 500 Kč. Úspěšní autoři vybraní v rámci ocenění v kategorii skládaný střešní plášť Tondach získají 1.000 Kč. V celostátním kole obdrží výherci za 1. místo 20.000 Kč, za 2. místo 10.000 Kč, za 3. místo 5.000 Kč a za vybrané projekty v rámci ocenění Tondach 5.000 Kč. Finanční odměna připadne rovněž autorovi mimořádně oceněného projektu. Na věcné ceny ve formě designového a vysoce výkonného tabletu se pak mohou těšit autoři projektů, které získají speciální ocenění za architektonické řešení, LOXIA zároveň nabídne těmto studentům stáž ve své pražské kanceláři, a to v termínu dle individuální dohody s oceněnými studenty.

Přihláška, pravidla soutěže a veškeré potřebné informace jsou k dispozici na https://www.wienerberger.cz/o-nas-a-kontakty/spoluprace/souteze-a-partnerstvi/soutez-o-nejlepsi-projekt.html.