Cime 2 kvartál 2024

Parkování v centru Jablonce nad Nisou omezila stavba retenční nádrže

Jablonec nad Nisou 5. května (ČTK) - Parkování na Anenském náměstí v centru Jablonce nad Nisou omezila stavba retenční nádrže. Projekt zhruba za 19 milionů korun pomůže lokalitu ochránit před velkou vodou. Stavba zcela uzavřela parkoviště na náměstí včetně vjezdu do Dvorské ulice a výjezdu z ní. Omezení potrvá přibližně do poloviny října, sdělila dnes ČTK Jana Matěchová jabloneckého magistrátu. Na projekt Jablonec získal dotaci z Operačního programu Životní prostředí.

Výstavba retenční nádrže je součástí druhé etapy stavby dešťové kanalizace v centru Jablonce nad Nisou. Samotná nádrž představuje zhruba polovinu z nákladů projektu. "Cílem je zajistit povodňovou ochranu centra a hospodařit se srážkovými vodami," řekla již dříve ČTK vedoucí oddělení dotací Iveta Habadová. V současnosti odvádí dešťovou vodu splašková kanalizace, což při prudkých deštích vede k častému přeplnění kanalizace a k záplavám v okolí Anenského náměstí a navíc to nepřiměřeně zatěžuje čistírnu odpadních vod.

Nádrž vyroste pod parkovištěm na náměstí. "Předmětem projektu je také výstavba dešťové stoky v ulici Dvorská a části stoky do ulice Soukenná včetně kanalizačních šachet, připojení uličních vpustí a dešťových svodů," popsal rozsah prací vedoucí oddělení investiční výstavby města Pavel Sluka. Po dokončení dostane nový povrch nejen Anenské náměstí, ale také přilehlá ulice Budovatelů.

Dešťová voda by měla být v budoucnu odvedena do retenční nádrže a odtud do nedaleké Lužické Nisy. Vlastní retenční nádrž bude doplněna o sedimentační prostor pro předčištění vod a také o prostor, ve kterém bude akumulována voda pro zpětné využití. Projekt kritizují opoziční zastupitelé. Podle Jakuba Chuchlíka (Piráti) je záměr zastaralý a město by si zasloužilo lepší řešení, které by umožnilo ve větší míře zasakování vody přímo v lokalitě místo toho, aby byla jen zadržena a pak odvedena do řeky.

Práce na výstavbě dešťové kanalizace, která dosud v centru Jablonce nad Nisou chyběla, začaly před dvěma lety v křižovatce Poštovní a Budovatelů. Souběžně s tím se v centru města postupně rekonstruují vodovody, kanalizace, ale také například rozvody plynu a další inženýrské sítě a také povrchy komunikací.