Komatsu potřebuju Bagr

Pardubický kraj zmodernizuje dva úseky silnic a most v Chocni

Pardubice 4. února (ČTK) - Pardubický kraj s pomocí evropských dotací nechá modernizovat dva úseky silnic druhé třídy a silniční most v Chocni. Celkové náklady dosáhnou téměř 120 milionů korun, velkou část pokryjí peníze z Integrovaného regionálního operačního programu, uvedl v tiskové zprávě mluvčí hejtmanství Dominik Barták. Stavební firmy vybrané v soutěžích už schválili krajští radní.

Nejdražší bude modernizace úseku silnice II/315 Hrádek – Ústí nad Orlicí. Spojnici Chocně a Ústí již kraj v minulosti opravoval, práce v této části však zkomplikoval nestabilní terén a eroze půdy v těsné blízkosti Tiché Orlice a stavba musela být předčasně ukončena. Pardubický kraj proto na část komunikace včetně protierozních opatření a sanace celého území vypsal samostatné výběrové řízení, do kterého se přihlásili tři dodavatelé. "Předpokládaná hodnota stavby podle projektové dokumentace činila 68 milionů korun včetně daně. Ekonomicky nejvýhodnější nabídka je 50,7 milionu korun s DPH a je zároveň co do délky realizace i nejrychlejší, a to o dva měsíce, což samozřejmě ocení především řidiči," uvedl hejtman Martin Netolický (3PK/ČSSD).

Na dálnici D35 a mimoúrovňovou křižovatku u Dašic bude navazovat modernizace silnice II/322. Součástí stavby bude také rekonstrukce mostku. "Jako nejvýhodnější byla posouzena nabídka společnosti, která se zavázala stavbu dokončit v nejkratším časovém úseku, a to 120 dní za částku 29,4 milionu korun," uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš (ODS).

Důležitou stavbou nejen pro Choceň je modernizace mostu přes Tichou Orlici v centru města na silnici II/317. Most je důležitou spojnicí pro cesty od Ústí nad Orlicí a Litomyšle směrem na Borohrádek, ale také od Pardubic. "Během prací dojde k demolici v rozsahu mostního svršku, a to po půlkách. Budou odstraněny vrstvy vozovky, chodníkové římsy i se zábradlími, izolace mostu a vyrovnávací betonová deska. Ve výběrovém řízení byla jako ekonomicky nejvýhodnější vybrána nabídka v částce 36 milionů korun včetně daně při délce stavby 198 dní" uvedl náměstek hejtmana pro investice Roman Línek (Koalice pro Pardubický kraj).