husqvarna

Pardubický kraj připravuje čtvrtou aktualizaci Zásad územního rozvoje

Pardubice (ČTK) - Pardubický kraj připravuje čtvrtou aktualizaci Zásad územního rozvoje, krajského územního plánu. Jedním z důvodů pořízení změny je plánovaná přeložka silnice II/312 Vysoké Mýto – Choceň – České Libchavy. V budoucnu vytvoří přivaděč na budovanou dálnici D35 a vytvoří obchvat Vysokého Mýta a Chocně. Ze Zásad územního rozvoje má také zmizet územní rezerva pro kanál Dunaj - Odra - Labe, uvedl hejtman Martin Netolický (3PK/ČSSD).

Správa a údržba silnic Pardubického kraje musela trasu kolem Chocně upravit. Přeložka má vést v katastru města složitým terénem a obtížně průchodným územím, což vyvolalo potřebu optimalizace vymezeného koridoru.

Celý přivaděč ze Žamberka přes České Libchavy a Choceň k Vysokému Mýtu bude velmi nákladnou a komplikovanou stavbou. Jeho první část o délce přibližně 13 kilometrů vytvoří obchvat Vysokého Mýta a Chocně a je vedena v nové trase. Přivaděč bude dosud největší silniční stavbou Pardubického kraje. Hejtmanství na ni získalo díky vládnímu memorandu 1,2 miliardy korun, odhadované náklady ale postupně vzrostly nejdříve na 1,8 miliardy korun a později na 2,5 miliardy korun. Zatím byla dokončena oprava silnice II/312 z Českých Libchav do Rozsochy.

Krajský územní plán do budoucna nepočítá s vyhrazeným koridorem pro kanál Dunaj - Odra - Labe, vláda před rozhodla o zrušení územní rezervy pro projekt. Obcím v Pardubickém kraji, kterých se dotýkal, se otevře prostor pro další rozvoj. Dosud pozemky nemohly využívat. Aktualizace Zásad územního rozvoje s vypuštěním koridoru pro kanál je podmíněna schválením aktualizace Politiky územního rozvoje ČR vládou.