Cime 2 kvartál 2024

Pardubice si nechaly zpracovat zásady pro spolupráci s investory

Pardubice 10. ledna (ČTK) - Pardubice si nechaly zpracovat zásady pro spolupráci s investory. Měly by podpořit kvalitní výstavbu ve městě, sjednotit postup uvnitř úřadu, pomoci spolupráci při řešení veřejné infrastruktury a občanské vybavenosti či zrychlit přípravu projektů a jejich výstavby. O zásadách budou tento měsíc jednat pardubičtí zastupitelé, uvedla v tiskové zprávě Iveta Koubková z kanceláře primátora.

Dokument se stane východiskem pro jednání o umístění investičních záměrů a umožní nastavit transparentní a nediskriminační podmínky. "Zásady budou fungovat jako koncepční nástroj, který radnici pomůže zlepšit komunikaci s developery plánujícími výstavbu na území města. Mělo by také docházet ke koordinaci postupu přípravy investičních záměrů mezi městem a konkrétními investory v souladu s plánovaným rozvojem města i městských obvodů a s ohledem na nutnost zajištění nové infrastruktury či úpravy té stávající," uvedl náměstek primátora zodpovědný za rozvoj a strategii města Jan Nadrchal (ANO).

Nová pravidla by rovněž měla zrychlit výstavbu, protože město a dotčené strany budou u projektů už ve fázi jejich příprav. Díky tomu bude možné vyřešit případné nejasnosti již během plánování projektu, čímž se předejde případným problémům, na které by se mohlo narazit až v průběhu stavby či po jejím dokončení, zvláště v otázkách připojování na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Požadavky města přitom budou vždy primárně vyplývat z platného územního plánu Pardubic a upravovat budou jen podmínky vyplývající ze samostatné působnosti města a městských obvodů. Nebudou zasahovat do rozhodování ve správním řízení či jiném podobném procesu.

Pomocí zásad chce město chránit zájem veřejnosti a zajistit lidem potřebnou infrastrukturu v případě větších staveb, aby třeba k nové bytové výstavbě nechyběly školky a školy nebo nevznikalo nadměrné dopravní zatížení. "Občanská vybavenost i potřebná infrastruktura přitom bude sloužit stávajícím i novým obyvatelům města i uživatelům těchto záměrů," uvedl náměstek primátora zodpovědný za oblast školství a sociální politiku Jakub Rychtecký (ČSSD). Součástí dokumentu bude obecný vzor smluv a nastavení spravedlivé finanční či nepeněžní spoluúčasti investorů na zvýšených nákladech, které by město muselo vynaložit právě na rozvoj veřejné infrastruktury.

Zásady spolupráce obcí a investorů již fungují v několika českých městech, například v Mnichově Hradišti, Táboře, Českém Brodě či některých městských částech Prahy, schváleny byly také v Jihlavě a Brně. O jejich finální podobě bude rozhodovat zastupitelstvo města. Radnice počítá s případnou aktualizací zásad, která by mohla vyplynout z praxe v následujících měsících.