Cime 3 kvartal 2024

Pardubice připravují soutěž na projektovou dokumentaci úprav Palackého třídy

Pardubice 12. prosince (ČTK) - Pardubice připravují výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace na revitalizaci Palackého třídy. Úpravu přístupové cesty do města od železničního a autobusového nádraží chystá město již několik, let. Nejdříve bude nutné zhotovit projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí, v rozpočtu má odbor dopravy vyčleněno šest milionů korun, sdělil ČTK náměstek primátora Jan Hrabal.

Výběrové řízení na dokumentaci by město chtělo vyhlásit v prvním čtvrtletí roku 2023, uvedl Hrabal.

První architektonická studie Palackého třídy vznikla v roce 2018. Nová podoba ulice by měla odpovídat potřebám obyvatel pro několik dalších desetiletí. Těžištěm projektu bude kompletní revitalizace komunikací, chodníků a zeleně. Ulice by měla reagovat i na plánovaný rozvoj na její severní straně, kde vznikly volné plochy po firmě Prokop mlýnské stroje a lihovaru, zastaví se nynější autobusové nádraží a v budoucnu možná i areál pivovaru. Ulice by na této straně měla nabídnout více prostoru pro pěší a zeleň.

Podle architektů by třída mohla poskytovat víc funkcí a pobyt lidem zpříjemnit kvalitnějším mobiliářem v jednotném stylu, dětských hřištěm, kavárnami s venkovními zahrádkami. Domy tam jsou převážně z přelomu 60. a 70. let. Výstavbě předcházely demolice starší zástavby. Ulice je od té doby širší.

V minulosti město zvažovalo, že by z Palackého třídy zmizel nadchod k dřívějšímu obchodnímu domu Tesco a pod ním umístěné nevzhledné vestavby. Nakonec se to nestane. "Vzhledem k majetkoprávním vztahům a úspoře nákladů projekt uvažuje se zachováním lávky i objektů 'kostek', které jsou k lávce přimknuty," řekl primátorův náměstek.

Stavba s odhadovanými náklady několika set milionů korun by měla být rozdělena na etapy. Bude s nimi počítat projekt s ohledem na možnosti rozpočtu i technologická omezení. "Naší ambicí je zahájit první etapu v závěru tohoto volebního období, ale nemohu to vzhledem k možným zdržením závazně potvrdit," uvedl Hrabal.

Obyvatele města chce vedení radnice s návrhem úprav seznámit. Zvažuje například umístění informačních panelů přímo na Palackého třídu, kde si budou moci návrh připomenout. Vznikl i s využitím odpovědí z téměř 1500 vyplněných dotazníků, Pardubice mají také podklady z individuálních rozhovorů.