Komatsu potřebuju bagr

Pardubice naplánovaly veřejné projednání nového územního plánu

Pardubice 18. února (ČTK) - Pardubice naplánovaly veřejné projednání návrhu nového územního plánu. K nahlédnutí je na městském webu. Setkání se uskuteční ve středu od 16:00 v Kulturním domě Hronovická, oznámil dnes magistrát v tiskové zprávě. O pořízení nového územního plánu město rozhodlo v roce 2010, od té doby na něm pracuje.

Aktualizovanou podobou dokumentu se bude v dalších letech řídit územní rozvoj města. Územní plán je prvním dokumentem, do kterého musí lidé nahlédnout, pokud chtějí zjistit, pro jaké účely je možné nějaký pozemek využít.

"Cílem města je vytvořit takovou podobu územního plánu, která kromě přiměřeného rozvoje města zohlední i veřejný zájem chráněný dotčenými orgány státní správy, zájem samosprávy, občanů i soukromých vlastníků nemovitostí," uvedl náměstek primátora Petr Kvaš (ODS).

Pořizování dokumentu je časově náročný a složitý proces. Vstupuje do něj celá řada státních institucí, ministerstva, městský a krajský úřad, provozovatelé technické a dopravní infrastruktury i okolní obce. V závěrečné fázi vytváření územního plánu může do projednávání vstoupit také veřejnost se svými připomínkami a námitkami, uvedl Kvaš.

"První veřejné jednání o návrhu územního plánu se uskutečnilo v červnu 2018, od té doby probíhalo vyhodnocování obdržených stanovisek, uzavírání dohod s dotčenými orgány a vyhodnocování připomínek a námitek ze strany veřejnosti. Na základě výsledků projednávání došlo k podstatné úpravě návrhu, který je nyní veřejnosti opětovně předkládán," řekla vedoucí odboru hlavního architekta Zuzana Kavalírová.

Připomínky či námitky k měněným částem návrhu územního plánu lze podat do 30. března, a to písemně na odbor hlavního architekta. Následovat bude vyhodnocení námitek, připomínek a stanovisek. Výsledky vyhodnocení rozhodnou o dalším postupu.